GOSPODARKA I POLLITYKAINNE

Susza zagraża Mazowszu

18 spółek wodnych z subregionu płockiego ze wsparciem sejmiku
Susza rolnicza dotknęła ponad 90 proc. mazowieckich gmin – tak wynika z danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Potrzebne są zatem działania, które pomogą skutecznie odprowadzać i gromadzić wodę, a także wykorzystać potencjał gleby. Temu służy m.in. terminowa konserwacja urządzeń melioracji wodnych. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,5 mln zł na wsparcie spółek wodnych z subregionu płockiego.
Wsparcie samorządu województwa trafi do 137 spółek wodnych z całego regionu, w tym do 18 z subregionu płockiego. Środki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych zostały przyznane
w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.
– Jeżeli spółki wodne działają skutecznie, to efekty tego widzimy w terenie. Potrzebne są jednak pieniądze na regularną konserwację urządzeń wodnych. Tych pieniędzy wciąż brakuje i z tego powodu wiele spółek wodnych na przestrzeni lat się rozwiązało. Tym, które wciąż dbają o odpowiednią meliorację w naszym województwie, trzeba pomóc. Brak gruntowej konserwacji urządzeń powoduje, że nie spełniają one swoich funkcji, tj. zdolności odwadniającej, a w okresie niedoboru wody – gromadzenia jej poprzez retencję korytową – podkreśla członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Remont przepustów na rowach melioracyjnych, odmulanie dna rowów na urządzeniach melioracji, wykaszanie skarp – to tylko część zadań, na które spółki wodne z Mazowsza otrzymały łącznie 10 mln zł wsparcia. Do spółek wodnych z subregionu płockiego trafi łącznie ponad 1,5 mln zł. Potrzeby są jednak wciąż bardzo duże, czego potwierdzeniem jest zainteresowanie naborem. Do urzędu wpłynęło 178 wniosków na łączną kwotę blisko 13 mln zł.

Susza rolnicza zagraża Mazowszu

Susza rolnicza dotknęła ponad 90 proc. mazowieckich gmin – tak wynika z danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. W trzecim okresie raportowania, od 11 kwietnia do 10 czerwca 2024 r., susza wśród upraw zbóż jarych objęła aż 299 z 314 gmin, a wśród upraw zbóż ozimych – 291.

Na Mazowszu suszę rolniczą odnotowano też w uprawach truskawek (266 gmin) i uprawach krzewów owocowych (247).
– To problem nie tylko rolników. Brak dostatecznej ilości wody oznacza straty. Za mniejszym plonowaniem roślin idą wyższe ceny produktów rolnych i żywności. Trzeba zatem robić wszystko, aby nie dopuścić do scenariusza, że wody po prostu nie będzie. Działamy i umożliwiamy spółkom wodnym przywrócenie urządzeń melioracji wodnych do pełnej funkcjonalności. To droga do zmniejszenia zagrożenia lokalnymi podtopieniami i przeciwdziałania skutkom suszy odczuwalnej szczególnie w rolnictwie – zaznacza Janina Ewa Orzełowska.
Największe niedobory wody odnotowano m.in. w zachodniej części Niziny Mazowieckiej. Według IUNGW występujące warunki wilgotnościowe w badanym okresie raportowania skutkują wystąpieniem suszy rolniczej w Polsce. Powodują one straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20 proc. w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Lista beneficjentów z subregionu płockiego:

Lp. Wnioskodawca Powiat Nazwa zadania Kwota dofinansowania

1. Spółka Wodna w Pacynie gostyniński

Prace konserwacyjne polegające na
odmuleniu i wykoszeniu porostów na
rowie R-P/2/12 oraz odmulenie i
naprawa przepustów i wylotów na
terenie Gminy Pacyna

65 304,59 zł

2. Spółka Wodna „Bodzanów" płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 73 738,68 zł
3. Spółka Wodna Bielsk płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 96 182,29 zł

4. Spółka Wodna Borowiczki płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 54 165,66 zł
5. Spółka Wodna Bulkowo płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 97 617,58 zł

6. Spółka Wodna Drobin płocki

Rekultywacja rowów w
miejscowościach Warszewka,
Wrogocin i Setropie, gm. Drobin, pow.
Płocki, woj. Mazowieckie

99 981,22 zł
7. Spółka Wodna Mała Wieś płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 84 447,82 zł
8. Spółka Wodna Radzanowo płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 91 814,42 zł
9. Spółka Wodna Stara Biała płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 91 124,00 zł
10. Spółka Wodna Staroźreby płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 96 850,38 zł
11. Spółka Wodna w Łęgu płocki Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnej 38 999,55 zł
12. Spółka Wodna Wyszogród płocki Konserwacja urządzeń melioracyjnych 70 872,47 zł

13. Gminna Spółka Wodna Szczutowo sierpecki

Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie

Gminnej Spółki Wodnej Szczutowo;
obręb Agnieszkowo R-A, R-O; obręb
Łazy R-O, R-O-1; obręb Karlewo R-S,
R-S-1; obręb Wola Stara R-B, R-S

99 584,00 zł

14. Gminna Spółka Wodna w
Zawidzu sierpecki

Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie
Gminnej Spółki Wodnej w Zawidzu
obręb Grąbiec R-C-1, Żytowo R-C-1,
Młotkowo Wieś R-C-1, Krajewice Duże
R-A, R-A-2, Krajewice Małe R-B,
Jeżewo R-7

98 271,36 zł

15. Spółka Wodna Gozdowo sierpecki

Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie
Spółki Wodnej Gozdowo we wsi
Golejewo rów R-A, rów R-B-8; we wsi
Czachowo rów R-C, rów R-5/c; we wsi
Kuskowo Bronoszewice rów R-A, rów
R-A-1, rów R-A-5, we wsi Kowalewo
Podborne rów R-A; we wsi Lisewo
Małe rów R-A, rów R-A-4; we wsi
Rycharcice rów R-A, rów R-A-6, rów
R-A-13, rów R-A-14; we wsi Zbójno
rów R-20, rów R-F

98 860,00 zł

16. Spółka Wodna Mochowo sierpecki

Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie
Spółki Wodnej Mochowo obręb Osiek
R-H-1; R-F; R-B; R-H, Obręb
Dobaczewo R-S-3; R-S-3/12; R-S-3-
13; R-S-3-6; R-S-7; R-S-3/7/1

94 768,00 zł

17. Spółka Wodna Rościszewo sierpecki Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie
Spółki Wodnej Rościszewo we wsi
Lipniki rów R-8, rów R-8/6, rów R-8/4,
rów R-5/6; we wsi Kownatka rów R-
9/3; we wsi Ostrów rów R-32, rów R-
32/2, rów R-32/5, rów R-45; we wsi
Stopin rów R-8, rów R-8/1, rów R-9,
rów R-9/3; we wsi Rościszewo rów R-
5, rów R-5/4; we wsi Rzeszotary

98 800,00 zł

Zawady rów R-K

18. Spółka Wodna Sierpc sierpecki

Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie
Spółki Wodnej Sierpc we wsi
Białyszewo rów R-A, rów R-D, rów R-
C-12/2; we wsi Białyszewo
Towarzystwo rów R-A, rów R-C,; we
wsi Dziembakowo rów R-C-12; we wsi
Goleszyn rów R-C, rów R-D, rów R-F;
we wsi Osówka rów R-A, rów R-A-1,
rów R-A-2; we wsi Pawłowo rów R-2,
rów R-2/2, rów R-2/1

98 869,60 zł

1 550 251,62 zł

Źródło: raport Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, https://susza.iung.pulawy.pl/komentarz/2024,03/,
24.06.2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Marta Milewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *