ARTYKUŁYGOSPODARKA I POLLITYKAPOLECANE

Adam Struzik wiceprezesem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

42. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wybrało prezydium zarządu. Na prezesa zarządu został wybrany marszałek województwa zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz, a na wiceprezesa ZWRP – Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów wszystkich polskich województw. Celem działającej od 2002 roku organizacji jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego województw, a także dbanie o ich interesy w kontekście polityki krajowej.
21 czerwca odbyło się 42. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem zarządu został marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a wiceprezesami – marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl           i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Do członków zarządu dołączyli marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego Anna Synowiec.
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreśla, że Związek Województw RP to niezwykle potrzebna organizacja. – Cieszę się, że ponownie zostałem wiceprezesem związku, bo wspieranie idei samorządu terytorialnego jest mi szczególnie bliskie. Wspólnie z przedstawicielami pozostałych województw przez kolejnych pięć lat będziemy dbać o to, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej.
Nowo wybrany prezes zarządu Olgierd Geblewicz podziękował za obdarzenie go zaufaniem. – Praca prezesa ZWRP jest dla mnie pracą pełną wyzwań z racji tego, że wszyscy reprezentujemy 16 pięknych, dumnych polskich województw. Reprezentujemy też różne siły polityczne, a co za tym idzie – różne punkty widzenia na pewne sprawy. Moim wyzwaniem i zobowiązaniem jest próba znalezienia tego, co wspólne – nie tego, co nas różni.
Podczas posiedzenia dyrektor biura ZWRP dr Jakub Mielczarek podsumował pracę organów statutowych i zespołów działających przy ZWRP, a marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zdał sprawozdanie z działalności polskiej delegacji w Komitecie Regionów UE. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak opowiedział o działalności w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
Oprócz zarządu wybrano także przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zostali nimi Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, i Wojciech Saługa – marszałek województwa śląskiego.
W Komitecie Regionów Unii Europejskiej zasiądzie delegacja składająca się z ośmiu członków – Olgierda Geblewicza, Mieczysława Struka, Piotra Całbeckiego, Marka Woźniaka, Adama Struzika, Marcina Kuchcińskiego, Władysława Ortyla i Wojciecha Saługi.

Będzie też ośmiu zastępców. Są nimi: Joanna
Skrzydlewska, Szymon Ogłaza, Jacek Gajewski, Paweł Gancarz, Jarosław Dworzański, Marcin Jabłoński,
Witold Kozłowski i Jarosław Stawiarski.
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa

 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *