ARTYKUŁYGOSPODARKA I POLLITYKAPOLECANE

Klimat Mazowsza

Rusza rekordowe wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla samorządów i organizacji pozarządowych z Mazowsza. Marszałek Adam Struzik podpisał umowy z beneficjentami z regionu płockiego. To w sumie ponad 200 inwestycji, na które władze regionu przeznaczyły przeszło 18,5 mln zł. Pieniądze z programów wsparcia umożliwią inwestycje w świetlicach wiejskich, ogrodach działkowych, budowę i remont obiektów sportowych, zakup wozów i remont strażnic OSP, budowę chodników i placów zabaw, zakup autobusów dla szkół czy realizację projektów proekologicznych.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Na realizację programów wsparcia Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 1 mld zł. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, dzięki temu samorządy lokalne mogą planować kolejne inwestycje.

– Nasze autorskie programy wsparcia to ogromna pomoc dla miast, gmin, powiatów i organizacji pozarządowych z całego Mazowsza. Bardzo często słyszę, że bez naszej pomocy finansowej te inwestycje by nie powstały. Dlatego też ciągle zwiększmy środki na programy wsparcia – w tym roku jest to ponad miliard złotych. Rozstrzygnęliśmy już nabory do 12 z 22 programów wsparcia i dziś ruszyliśmy z podpisywaniem pierwszych umów w regionie płockim.

 

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie regionu płockiego zostały dofinansowane 22 projekty. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to ponad 2 mln zł. Kwoty dofinansowania dla programów:

  • „Mazowsze dla czystego powietrza” – 11 projektów, ponad 647 tys. zł dofinansowania;
  • „Mazowsze dla klimatu” – 11 projektów, blisko 1,4 mln zł dofinansowania.

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, budowa placów zabaw, siłowni plenerowych czy budowa chodników lub parkingów. W tym roku w subregionie płockim dofinansowanie otrzymały 43 projekty sołeckie na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom zostaną zakupione i zamontowane lampy solarne, będą zbudowane i wyposażone place zabaw, powstaną siłownie plenerowe, parkingi czy wiaty przystankowe, zostaną też wyremontowane i zmodernizowane świetlice wiejskie.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie dla gmin na budowę lub remonty świetlic wiejskich, gminnych czy domów kultury. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 18 inwestycji z subregionu płockiego. Na ich realizację sejmik przeznaczył 3,5 mln zł.

54 projekty strażackie z dofinansowaniem

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z regionu płockiego to ponad 2,2 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remonty i modernizację budynków strażnic, zakup samochodów, a także specjalistyczny sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych.

Ponad 4 mln zł na boiska i hale sportowe

Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymały 23 projekty sportowe w subregionie płockimŁącznie trafi do nich ponad 4 mln zł. Dofinansowane projekty to m.in. budowa kortu tenisowego w Małej Wsi, modernizacja orlika w Płocku, remont sali sportowej przy szkole w Sierpcu czy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lelicach, budowa boiska wielofunkcyjnego w Grabinie, budowa skateparku w Bodzanowie i Rogozinie oraz siłowni plenerowych w Miłobędzinie, Łuszczanowie, Ludwikowie i Wyszynie.

Cztery ogrody działkowe ze wsparciem

Już po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansował inwestycje w ogrodach działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”. W tym roku cztery ogrody działkowe z Gostynina otrzymały 48 tys. zł dofinansowania. Na pomoc mogły liczyć projekty: zakup rębaka na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan”, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krokus”, remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” oraz remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relax”.

Mazowsze dla młodzieży

Samorząd Mazowsza pomoże także w realizacji inicjatyw młodzieżowych rad. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. trzy projekty młodzieżowych rad z subregionu płockiego, które otrzymały w sumie prawie 60 tys. zł wsparcia. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

9 autobusów dla gmin z regionu płockiego 

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej skorzystało dziewięć gmin z subregionu płockiego: Mała Wieś, Słupno, Łąck, Staroźreby, Nowy Duninów, Słubice, Gostynin, Sierpc Zawidz. Otrzymały one łącznie ponad 4,3 mln zł.

Mazowszanie pod opieką

Sejmik województwa dba o zdrowie Mazowszan, dofinansowując prozdrowotne projekty. W subregionie płockim będą realizowane 4 takie zadania. Należą do nich: w powiecie płockim – bezpłatne badania PET dla mieszkańców powiatu płockiego oraz szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, na terenie Płocka – profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanek Płocka w wieku 30-44 lata oraz profilaktyczne badania prostaty dla mieszkańców Płocka w wieku 40+. W sumie to prawie 360 tys. zł wsparcia.

Seniorzy ze wsparciem sejmiku

W ramach programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W tym roku taką pomoc otrzymały 2 projekty skierowane do seniorów mieszkających w Płocku i gminie Słupno. Łączna kwota wsparcia to 80 tys. zł. Dofinansowane projekty to: „Parada i Senioriada – Płocki Miesiąc Seniorów 2024” oraz „Z miłości i pasji do rękodzieła – warsztaty i wyjazdy studyjne”.

Pomoc dla bezdomnych zwierząt

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. W subregionie płockim wsparcie otrzymało 20 takich projektów. Otrzymają one prawie 265 tys. zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt”.

 

LISTA BENEFICJENTÓW W ZAŁĄCZNIKU.

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *