ARTYKUŁYGOSPODARKA I POLLITYKAPOLECANE

Ponad 20 mln zł dla regionu płockiego

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję kolejnym o wsparciu projektów w regionie płockim. W sumie mowa o ponad 20 mln zł. Przeszło 1,2 mln zł przeznaczono na inwestycje w sierpeckim skansenie, a ponad 19 mln zł sejmik przyznał samorządom w ramach programów wsparcia. Pieniądze pozwolą na inwestycje w świetlicach wiejskich, ogrodach działkowych,modernizację boisk i hal sportowych, zakup autobusów dla szkół, realizację projektów proekologicznych i wiele innych działań. Sejmik Mazowsza rozstrzygnął właśnie 11 z ponad 20 programów wsparcia, na które nabory zostały ogłoszone jeszcze w zeszłym roku. W sumie to blisko 190 mln zł na ponad 2 tys. inwestycji. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to przede wszystkim ogromna pomoc finansowa dla lokalnych samorządów.                                  –Dzięki pieniądzom z naszych autorskich programów wsparcia gminy i powiaty z regionu mogą zrealizować wiele inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. Tylko w regionie płockim będzie to 208 projektów, na które przeznaczyliśmy ponad 19 mln zł. A to jeszcze nie koniec niebawem będziemy przyznawać dofinansowanie w ramach pozostałych programów wsparcia, tak aby samorządy lokalne mogły jak
najszybciej przystąpić do ich realizacji. Ponad 1,2 mln zł skansenu w Sierpcu
Na dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 1,2 mln zł może liczyć Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, zarządowi województwa udało się wygospodarować dodatkowe środki dla mazowieckich instytucji kultury. – Potrzeby inwestycyjne naszych muzeów każdego roku są duże, a my staramy się na nie odpowiadać. Tym razem to 1,2 mln zł dla sierpeckiego skansenu.
To pieniądze m.in. na budowę drogi wewnętrznej oraz rozbudowę budynku kasy „A”. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na dwa projekty. Pierwszy z nich to rozbudowa drogi wewnętrznej w skansenie z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym. W tym roku przeznaczono na ten cel ponad 625 tys. zł, a w przyszłym kolejne 2,8 mln zł. Ponad 583 tys. zł skansen otrzyma na rozbudowę budynku kasy „A”. Znajduje się on przy głównej bramie wejściowej do skansenu w sąsiedztwie polany z amfiteatrem, w miejscu organizacji imprez plenerowych, koncertów, pikników oraz kiermaszów. W rozbudowanej części budynku znajdą się pomieszczenia: hol
wejściowy z przedsionkami do toalet, toalety damska i męska z wydzielonymi toaletami dla osób z niepełnosprawnościami, pokój dla matki    z dzieckiem oraz pomieszczenie porządkowe. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 1,5 mln zł. 22 projekty – ochrona klimatu i czyste powietrze Sejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie regionu płockiego zostały dofinansowane 22 projekty. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to ponad 2 mln zł. Wśród nich są m.in.: budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów, zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Wyszyna i Ludwikowo, nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Wyszogród czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej, dokonanie nasadzeń w gminie Radzanowo czy też „Eko-Słupno” – Gmina Samowystarczalna Energetycznie oraz „Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja IV".
Kwoty dofinansowania dla poszczególnych programów:
„Mazowsze dla czystego powietrza” – 11 projektów, ponad 647 tys. zł dofinansowania;
„Mazowsze dla klimatu” – 11 projektów, blisko 1,4 mln zł dofinansowania.
Ponad 4 mln zł na boiska i hale sportowe
Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymały 24 projekty sportowe w regionie płockim. Łącznie trafi do nich ponad 4,1 mln zł. Dofinansowane projekty to m.in.: budowa kortu tenisowego w miejscowości Mała Wieś, modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Nowej Górze,
boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 33 w Płocku, systemu grzewczo-wentylacyjno- klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, I etap modernizacji stadionu miejsko-gminnego w Wyszogrodzie czy też budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo. 4 ogrody działkowe ze wsparciem.

Już po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansował inwestycje w ogrodach działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”.    W tym roku 4 ogrody działkowe z Gostynina otrzymały 48 tys. zł dofinansowania. Na pomoc mogły liczyć projekty: zakup rębaka na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan”, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krokus”, remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” oraz remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relax”. 57 projektów strażackich z dofinansowaniem „Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z regionu płockiego to ponad
2,5 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 22 budynków strażnic, m.in. dla OSP Mała Wieś, Nowy Duninów, Rogozino, Drobin czy Stara Biała, zakup 11 samochodów, m.in. dla OSP Solec, Proboszewice, Brzezia, Nowa Góra czy Wyszogród,  a także wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych. W sumie pomoc otrzymało 57 projektów. 9 autobusów dla gmin z regionu płockiego
„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej skorzystało 9 gmin        z regionu płockiego: Mała Wieś, Słupno, Łąck, Staroźreby, Nowy Duninów, Słubice, Gostynin, Sierpc i Zawidz. Otrzymały one łącznie ponad
4,3mln zł. Ponad 9,8 mln zł dla sołectw i lokalnych centrów integracji „Mazowsze dla sołectw” i „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji” to programy wspierające lokalne społeczności. W ramach pierwszego z nich na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje
w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, budowa placów zabaw, siłowni plenerowych czy budowa chodników lub parkingów. W tym roku takie wsparcie otrzymało 45 projektów sołeckich z regionu płockiego. Łączna pomoc finansowa to ponad 1,5 mln zł. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie na budowę lub remonty domów kultury czy świetlic
wiejskich. Sejmik województwa dofinansował 19 projektów w regionie płockim. W sumie to ponad 3,6 mln zł dofinansowania.
3 projekty rad seniorów ze wsparciem sejmiku.
Wycieczki, pikniki czy sportowe senioriady to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla seniorów”. Sejmik Mazowsza wspiera mazowieckie rady seniorów i proponowane przez nich inicjatywy. W tym roku taką pomoc otrzymały 3 projekty skierowane do seniorów mieszkających w Płocku, Gąbinie i gminie Słupno. Łączna kwota wsparcia to blisko 110 tys. zł. Dofinansowane projekty to: „Senioriada 2023 – Parada i Senioriada – Płocki Miesiąc Seniorów 2024”, „Aktywny Senior – w drodze po zdrowie” oraz „Z miłości i pasji do rękodzieła – warsztaty i wyjazdy studyjne”.
Pomoc dla bezdomnych zwierząt Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności
zwierząt i utrzymywaniu schronisk. 21 takich projektów w regionie płockim otrzymało w tym roku ponad 272 tys. zł dofinansowania

z programu „Mazowsze dla zwierząt”.
Mazowszanie pod opieką Sejmik województwa dba o zdrowie Mazowszan. Mazowieckie samorządy mogły otrzymać dofinansowanie
do realizacji prozdrowotnych projektów. W sumie w regionie płockim będą realizowane 4 takie projekty. Należą do nich: w powiecie płockim – bezpłatne badania PET dla mieszkańców powiatu płockiego orazszczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, na terenie Płocka – profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanek Płocka w wieku 30-44 lata oraz profilaktyczne badania prostaty dla
mieszkańców Płocka w wieku 40+. W sumie to ponad 358 tys. zł. wsparcia.

Mazowsze dla młodzieży. Warto przypomnieć, że w grudniu 2023 r. został rozstrzygnięty program „Mazowsze dla młodzieży”.
Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 3 inicjatywy młodzieżowych rad z regionu płockiego. Łączna kwota wsparcia to ponad 63,5 tys. zł. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających                u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

 

Marta Milewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *