ARTYKUŁYPOLECANE

Proinwestycyjny budżet województwa mazowieckiego na 2024 r

Ponad 137 mln zł na inwestycje w subregionie płockim, blisko 1 mld zł dla samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym na programy wsparcia – tak przedstawia się budżet województwa na 2024 r. W planach są m.in. otwarcie Ośrodka Radioterapii w Płocku, modernizacja oddziałów chirurgii w płockim szpitalu, budowa drogi wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie czy zakończenie budowy obwodnicy Sierpca.

 Na inwestycje w subregionie płockim władze regionu przeznaczą ponad 137 mln zł. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, tegoroczny budżet jest bardzo proinwestycyjny. – Będziemy realizować nowe projekty i kontynuować te już rozpoczęte, m.in. w szpitalach w Płocku i Gostyninie. Ośrodek Radioterapii zacznie przyjmować pierwszych pacjentów, a kierowcy będą mogli pojechać obwodnicą Sierpca. Zachęcam także do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Tylko w tym roku będziemy realizować pięć projektów drogowych zgłoszonych przez mieszkańców do BOM-u. To przede wszystkim ścieżki pieszo-rowerowe i aktywne przejścia dla pieszych. Także przy sierpeckim skansenie powstanie etno plac zabaw w ramach naszego budżetu obywatelskiego.

Ponad 95,8 mln zł na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 48,4 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne 47,3 mln zł – remonty dróg w regionie płockim. – Nie zwalniamy tempa z inwestycjami w subregionie płockim. Tylko na zadania remontowe w tym roku wydamy rekordową kwotę 47,3 mln zł. Roboty drogowe będą prowadzone m.in. na pięciokilometrowym odcinku drogi nr 577 na terenie gminy Łąck, drodze nr 575 od Jordanowa do Dobrzykowa, drodze nr 567 na odcinku od Ciólkowa do Smardzewa. W tym roku zakończymy budowę obwodnicy Sierpca. Chcielibyśmy, aby pierwsi kierowcy pojechali nową drogą już w czerwcu. Będziemy również kontynuować prace w Boryszewie Nowym w gminie Radzanowo. Na terenie gminy Gąbin na drogach nr 577 i 567 rozpoczniemy budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Założenia mamy bardzo ambitne i dołożymy wszelkich starań, aby zaplanowane w regionie inwestycje zostały zrealizowane – podkreśla Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w miejscowości Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki w Sierpcu (obwodnica Sierpca, kontynuacja robót budowlanych) – 21,4 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w miejscowości Boryszewo Nowe (gmina Radzanowo) – kontynuacja robót – 12,1 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 584 polegająca na rozbiórce mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (powiat płocki) – 5 mln zł;
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 567 na odcinku Rogozino – Płock (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) – 2,2 mln zł;
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 577 Gąbin – Sanniki – odcinek I (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) – 1,5 mln zł;
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 577 Gąbin – Sanniki – odcinek II (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) – 1,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej (powiat gostyniński) – kontynuacja robót – 1,4 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 na odcinku od km 13+644 do km 14+892 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej – 974 tys. zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na budowie chodnika wraz ze zjazdami zwykłymi na odcinku od km 22+015 do 22+875 dł. 0,860 km w miejscowości Lwówek (pow. gostyniński) – 600 tys. zł;
 • poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Sierpcu i powiecie sierpeckim (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) – 700 tys. zł;
 • budowa aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) – 328 tys. zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 polegająca na budowie chodnika w km od 90+910 do km 91+151 w miejscowości Piaski – 200 tys. zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ok. km 75+030 do ok. km 75+220 (tj. do istniejącego chodnika) w miejscowości Bielsk (ul. Sierpecka) – 171 tys. zł.

Planowane remonty:

 • remont drogi wojewódzkiej nr 577 wraz ze ścieżką rowerową od km 0+100 do km 5+143, odcinek Łąck – Zdwórz (powiat płocki) – 14,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km 13+410 do km 17+660 odc. Ciółkowo – Smardzewo (powiat płocki) – 8,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 265 od km 36+350 do km 39+900 odc. Krzywie – Nagodów (powiat gostyniński) – 7,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 5+847 do km 9+000 w odc. Jordanów – Dobrzyków (powiat płocki) – 6,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 46+980 do 48+980 na odcinku Białasy – Rachocin (powiat sierpecki) – 4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 577 od km 17+660 (16+800) do km 19+160 (18+300) w miejscowości Topólno (powiat płocki) – 3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 19+791 do km 21+025 w Gostyninie – 2,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 32+000 o km 32+950 odc. Wołyńskie – Iłów – 1,9 mln zł.

36,2 mln zł dla szpitali w Płocku i Gostyninie

Na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Placówek Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie samorząd województwa przeznaczy w tym roku ponad 36,2 mln zł.

Największymi inwestycjami w wojewódzkim szpitalu w Płocku będą modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II oraz kontynuacja prac przy Ośrodku Radioterapii. Na realizację pierwszej samorząd województwa zarezerwował 10,6 mln zł, z kolei na budowę i wyposażenie Ośrodka Radioterapii szpital w Płocku otrzyma tylko w tym roku – ponad 14,8 mln zł. Budowa ośrodka to jedna z największych inwestycji zdrowotnych na północnym Mazowszu. Inwestycja jest w całości finansowana przez sejmik województwa mazowieckiego. Łączny koszt dofinansowania inwestycji ze środków samorządu województwa przekracza 138 mln zł.

O tym, jak ważne są te inwestycje dla rozwoju placówki, mówi Jolanta Górecka, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. – Remont dwóch oddziałów chirurgii oraz chirurgii dziecięcej to dla nas jedna z kluczowych inwestycji, którą niestety przerwała pandemia. Remont będzie wiązał się z reorganizacją pracy tych oddziałów. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania oferenta w postępowaniu przetargowym na wykonanie tego zadania.

Na inwestycje w szpitalu w Gostyninie w tym roku samorząd przeznaczy ponad 10,2 mln zł. Największą z nich będzie przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych i przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej. Na jej realizację zarezerwowano ponad 8,9 mln zł. Poza tym szpital otrzyma ponad 287 tys. zł na przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę pawilonu nr 6 (287 tys. zł), a także zakupi pierwsze wyposażenie do pawilonu nr 4, w którym w ubiegłym roku przeprowadzono termomodernizację (985 tys. zł).

5,6 mln zł dla instytucji kultury

Wiele inwestycji zaplanowano w tym roku w instytucjach kultury z regionu płockiego. Na ten cel w budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowano ponad 5,6 mln zł.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu otrzyma na inwestycje ponad 2,9 mln zł. Największą z nich będzie rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu, na którą tylko w tym roku zarząd województwa zarezerwował blisko 1,4 mln zł, a łączna wartość dofinansowania inwestycji przekracza 34 mln zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza powstanie etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (970 tys. zł).

Ponad 1,5 mln zł zarezerwowano na inwestycje Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Będzie to m.in. budowa obiektu na potrzeby pracowni stolarsko-malarskiej przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku (ponad 1 mln zł), do obecnej chwili samorząd województwa przeznaczył już ponad 3 mln zł na jej realizację. Teatr zakupi również samochód i sprzęt specjalistyczny niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Z kolei dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku zaplanowano ponad 440 tys. zł w tym przede wszystkim na opracowanie dokumentacji na rewaloryzację nieruchomości w oddziale muzeum w miejscowości Nowe Wymyśle.

Miliard złotych na programy wsparcia

Na programy wsparcia w 2024 r. sejmik przeznaczył ponad 1 mld zł. Największa pula środków, 667 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pojawi się też nowy program – „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”, a program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” zostanie rozszerzony także o profilaktykę zdrowia mężczyzn i będzie nosił nazwę „Mazowsze dla zdrowia”. W sumie to 22 programy i zadania:

„Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 667 mln zł;

„Mazowsze dla sportu” – 65,6 mln zł;

„Mazowsze dla straży pożarnych” – 30,2 mln zł;

„Mazowsze dla klimatu” – 20,2 mln zł;

„Mazowsze dla zabytków” – 13,8 mln zł;

„Autobusy dla mazowieckich szkół” – 25,4 mln zł;

„Mazowsze dla melioracji” – 12 mln zł;

„Mazowsze dla sołectw” – 20,2 mln zł;

„Mazowsze dla czystego powietrza” – 10,3 mln zł;

„Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” – 5,5 mln zł;

„Mazowsze dla czystego ciepła” – 5 mln zł;

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 35 mln zł;

Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 8 mln zł;

„Mazowsze dla zwierząt” – 3 mln zł;

„Mazowsze dla zdrowia” – 4 mln zł;

„Mazowsze dla miejsc pamięci” – 2 mln zł;

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;

„Mazowsze dla działkowców” – 1,7 mln zł;

„Mazowsze dla seniorów” – 2,6 mln zł;

„Mazowsze dla młodzieży” – 1,4 mln zł;

Program wsparcia Domów Opieki Medycznej – 16,3 mln zł;

„Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 2 mln zł.

 55 mln zł w 2024 r. władze województwa przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Budżet Obywatelski Mazowsza

Władze regionu oddają w ręce mieszkańców 30 mln zł. Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W 5. edycji BOM-u, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. twarde projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co istotne, budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Na finansowanie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej tzw. miękkich, np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty. Projekty można składać do 21 stycznia br.

 

Marta Milewska

autor: Fokusmedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *