ARTYKUŁYINNENEWS

16 projektów wybranych w Budżecie Obywatelskim Płocka

16 przeszło do realizacji

Wiemy, co powstanie z 12. Budżetu Obywatelskiego Płocka. Mieszkańcy rozdysponowali 6 milionów złotych między 16 projektów – 6 ogólnomiejskich i 10 osiedlowych.

Dzięki pomysłom płocczan i ich zaangażowaniu w Budżet Obywatelski Płocka realizowanych jest wiele przedsięwzięć. Tak jak chodnik wzdłuż ul. Rembielińskiego, który został wybrany w zeszłym roku. Prace po zachodniej stronie drogi na odcinku między sklepem PSS Zgoda a ul. Rutskich rozpoczęły się w połowie września. Są zaplanowane na miesiąc, potrwają do połowy października. Ich koszt to 483 tys. zł.

– Mieszkańcy, uczestnicząc w budżecie obywatelskim, pokazują czego potrzebują w naszym mieście. W tym roku wskazali, że chcą więcej zieleni, bo postawili na posadzenie alei platanów oraz stworzenie zielonego skweru w Borowiczkach, gdzie będą mogli wypoczywać. Marzy im się trasa single track, czyli wąska ścieżka do jazdy rowerem w otoczeniu natury. A także nowe place zabaw – opisuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Dziękuję za złożone projekty i oddane głosy. To wartościowe źródło informacji oraz inspiracja do dalszych inwestycji. Zapraszam do udziału w przyszłorocznej edycji – podsumowuje.

Bilans jedenastu edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka przedstawia się następująco: 797 zgłoszonych projektów, 149 wybranych do realizacji i ponad 120 sfinalizowanych, ponad 55,5 miliona złotych przeznaczonych na realizację pomysłów mieszkańców. Teraz doszły kolejne.

W tym roku można było wybierać spośród 52 zadań. Osiemnaście dotyczyło całego miasta. Mieszkańcy zdecydowali, że sześć z nich będzie realizowanych. Natomiast z 34 pomysłów osiedlowych do wykonania trafiło dziesięć. Sześć pochodzi z listy procentowej, w której pod uwagę brana jest liczba głosów i mieszkańców danego osiedla, dzięki czemu wyrównane są szanse między małymi a dużymi osiedlami. Pozostałe projekty weszły z listy rankingowej (decyduje liczba zdobytych głosów). Reprezentują aż dziewięć osiedli – Dworcowa, Borowiczki, Tysiąclecia, Stare Miasto, Miodowa, Kochanowskiego, Podolszyce Północ, Wyszogrodzka i Łukasiewicza, skąd pochodzą dwa pomysły.

Lista wszystkich wybranych do realizacji projektów jest pod tekstem. 

Głosowanie w płockim budżecie obywatelskim trwało od 6 do 19 września. Wzięło w nim udział 8 416 osób, czyli 7,68% uprawnionych. A to wszyscy mieszkańcy naszego miasta, bowiem nie ma dolnej granicy wieku. Głosowali w 16 punktach mobilnych, które dotarły na różne płockie osiedla, oraz w jednym stałym, który funkcjonował w Centrum Organizacji Pozarządowych. To właśnie przy ul. Synagogalnej oddali najwięcej głosów, bo prawie 2,5 tysiąca. Każdy mógł wybrać po jednym projekcie ogólnomiejskim i osiedlowym. Te ostatnie mogły pochodzić z dowolnego osiedla (niekoniecznie z tego, na którym mieszka głosujący). 

– Za chwilę wybrane projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na przyszły rok, aby mogła rozpocząć się ich realizacja. A my już przygotowujemy się do następnego Budżetu Obywatelskiego Płocka. Aktualnie trwa ewaluacja zakończonej edycji – komentuje Marzena Kapuścińska, p.o. dyrektor wydziału kultur i wspierania inicjatyw społecznych w płockim urzędzie miasta. Trzynasta edycja BOP wystartuje za kilka miesięcy, na początku 2024 roku.

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt nr 47 – A po lekcjach…

Realizacja zajęć dodatkowych, terapeutycznych i usprawniających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, w celu przygotowania osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego funkcjonowania społecznego oraz na rynku pracy.

lokalizacja: ul. Lasockiego 14 (SOSW nr 2)

szacunkowy koszt realizacji: 271 450 zł

 

Projekt nr 11 – Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3

Poprawa jakości infrastruktury pieszo-jezdnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez remont istniejącego chodnika i nawierzchni.

lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 4 (SP nr 3)

szacunkowy koszt realizacji: 890 000 zł

 

Projekt nr 65 – Pierwszy rowerowy single track w Płocku

Budowa pierwszego rowerowego single tracka w Płocku, czyli specjalnej trasy rowerowej prowadzącej wyznaczonymi, utwardzonymi, wąskimi i krętymi trasami, często wykorzystującymi urozmaicone pod względem przewyższeń tereny.

lokalizacja: ul. Parowa

szacunkowy koszt realizacji: 908 000 zł

 

Projekt nr 70 – Ekologia i ergonomika w szkole Kopernika

Wykonanie muralu na ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16, który tematycznie będzie nawiązywał do patrona szkoły Mikołaja Kopernika. W ramach zadania planowany jest również montaż folii przeciwsłonecznych w pracowniach szkolnych, w celu obniżenia temperatury latem oraz zmniejszenia strat ciepła w okresie zimowym.

lokalizacja: ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP nr 16)

szacunkowy koszt realizacji: 115 000 zł

 

Projekt nr 35 – Aleja Platanowa dla Płocka

Posadzenie 50 szt. platanów klonolistnych o obwodach pni w przedziale od 14/16 do 20/25 cm w pasie zieleni biegnącym pomiędzy pasami ruchu alei Piłsudskiego oraz w ul. Wyszogrodzkiej.

lokalizacja: al. Piłsudskiego

szacunkowy koszt realizacji: 131 000,00 zł

 

Projekt nr 25 – Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena

Odrestaurowanie zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena powstałej na przełomie XVIII i XIX wieku.

lokalizacja: ul. Harcerska, dz. nr 1265/1

szacunkowy koszt realizacji: 70 000 zł

 

OSIEDLOWE

Projekt nr 31 – Nasza edukacja

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w celu zapewnienia wielokierunkowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami.

lokalizacja: ul. Lasockiego 14 (SOSW nr 2)

szacunkowy koszt realizacji: 534 870

 

Projekt nr 61 – Remont skweru przy muszli koncertowej

Remont elewacji i podestu muszli koncertowej przylegającej do budynku cukrowni w Borowiczkach. Stworzenie w jej otoczeniu strefy wypoczynkowej, parkowej i rekreacyjnej poprzez wykonanie chodników, ustawienie ławek, leżanek, koszy na śmieci i uzupełnienie nasadzeń roślinności, montaż wiaty rowerowej, dwóch ławek solarnych, a także instalację monitoringu miejskiego wraz z jego przyłączeniem do sieci monitoringu miejskiego.

lokalizacja: dz. nr 2473/5 Borowiczki

szacunkowy koszt realizacji: 540 600 zł

 

Projekt nr 69 – Dbamy o zdrowie uczniów

Remont i wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń małej salki gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 16 oraz wymiana szkolnych krzeseł na ergonomiczne, zapewniające prawidłową postawę uczniów w trakcie lekcji.

lokalizacja: ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP nr 16)

szacunkowy koszt realizacji: 229 000 zł

 

Projekt nr 48 – Cyfrowa E-Małachowianka

Wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny, dzięki któremu zwiększy się efektywność nauczania. Pozwoli to na prowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć, kursów, projektów, warsztatów czy wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

lokalizacja: ul. Małachowskiego 1 (LO im. Małachowskiego)

szacunkowy koszt realizacji: 295 359 zł

 

Projekt nr 38 – Cyfrowa przyszłość

Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 17 w 28 stanowisk uczniowskich z terminalami komputerowymi podłączonymi do wspólnego serwera, komputer nauczyciela oraz umeblowanie. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz wieczystych licencji oprogramowania Microsoft Office zarówno do planowanej nowej pracowni komputerowej dla młodszych dzieci, jak i do istniejących pracowni dla uczniów klas starszych – łącznie 61 licencji.

lokalizacja: ul. Miodowa 18 (SP nr 17)

szacunkowy koszt realizacji: 149 392 zł

 

Projekt nr 51 – Rodzinny festyn międzypokoleniowy

Organizacja pikniku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z licznymi atrakcjami dla dzieci i ich rodzin w terminie maj-wrzesień 2024 roku.

lokalizacja: ul. Kossobudzkiego 7 (SP nr 3)

szacunkowy koszt realizacji: 13 230 zł

 

Projekt nr 23 – Czternastkowa odnowa

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 14 w nowoczesny sprzęt, meble i pomoce naukowe.

lokalizacja: al. Jachowicza 20 (SP nr 14)

szacunkowy koszt realizacji: 539 850 zł

 

Projekt nr 28 – Plac zabaw dla Ósemki

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 5 wyposażonego w nowoczesne, sensoryczne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia zabawowe.

lokalizacja: ul. Kutrzeby 2a (ZS nr 5)

szacunkowy koszt realizacji: 214 673 zł

 

Projekt nr 12 – Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły oraz jego wyposażenie w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne urządzenia.

lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 4 (SP nr 3)

szacunkowy koszt realizacji: 545 000 zł

 

Projekt Nr 5 – Nowoczesność w ZST

Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Technicznych poprzez wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny oraz komputerowy. Dodatkowo zakup samochodu osobowo-dostawczego marki Renault MASTER TO. Auto będzie służyło do przewozu uczniów na liczne imprezy miejskie i konkursy zawodowe, transportu towarów na warsztaty i stołówkę szkolną, przewozu materiałów na organizowane charytatywnie uroczystości na terenie miasta.

lokalizacja: Al. Kilińskiego 4 (ZST w Płocku)

szacunkowy koszt realizacji: 429 300 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *