ARTYKUŁYŚWIAT

Ponad 120 tys. posiłków dla najbardziej potrzebujących osób z Ukrainy na Mazowszu

W wyniku wojny w Ukrainie na Mazowsze trafiło wiele kobiet z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych, starszych i ciężko chorych. To właśnie z myślą o nich samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy środki na ciepłe posiłki. Tym razem w akcję żywieniową zaangażowanych będzie 16 podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki 3 mln zł z budżetu województwa uchodźcy z Ukrainy będą mogli skorzystać z ponad 120 tysięcy dwudaniowych obiadów.

W ubiegłym roku samorząd Mazowsza dwa razy organizował tego typu wsparcie. Przeznaczył wówczas w sumie ok. 3 mln zł z budżetu województwa na sfinansowanie 182 tys. posiłków. Wszystkie przygotowywane były przez podmioty ekonomii społecznej z całego Mazowsza.

Zostają najbardziej potrzebujący

Według danych Straży Granicznej (stan na 27 marca 2023 roku) od początku wojny odprawiono na granicy 10,6 mln osób uciekających przed wojną z Ukrainy, a jednocześnie ponad 8,8 mln osób odprawiono w drugim kierunku. Szacuje się, że w wyniku trwającej agresji Rosji na Ukrainę w Polsce przebywa ponad 2 mln osób z Ukrainy, z czego ok. 20 proc. wszystkich uchodźców jest na terenie województwa mazowieckiego.

– Wśród wielu działań na rzecz osób, które uciekły przed wojną, jest również dofinansowanie posiłków dla obywateli Ukrainy, którzy nadal takiego wsparcia potrzebują. Wielu z nich to osoby, które nie mają do czego wracać, są schorowane, starsze bądź samotnie wychowujące dzieci. Duża część pracuje w Polsce, ale nie wszyscy się odnaleźli. Stąd nasza decyzja o przeznaczeniu kolejnych 3 mln zł na ciepłe posiłki dla uchodźców z Ukrainy

 mówił podczas podpisywania umów marszałek województwa Adam Struzik.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi wraz z dziewięcioma partnerami – samorządami lokalnymi projekt „Mazowsze dla Ukrainy”, który dofinansowany jest ze środków unijnych (wartość projektu to 16,8 mln zł, z czego ok. 13,5 mln zł to dofinansowanie z UE). Jako partnerzy zgłosiły się te samorządy, na terenie których nadal jest dużo osób z Ukrainy wymagających wsparcia.

– Cały czas trwają rekrutacje osób, które będą mogły skorzystać np. tłumaczeń, nauki języka polskiego, doradztwa zawodowego czy wsparcia psychologicznego. Miejsca, do których jeździmy, pokazują ogrom potrzeb. Osoby, które zostały, a które wymagają pomocy, to najczęściej osoby z niepełnosprawnościami albo matki z niepełnosprawnymi dziećmi, którymi muszą się cały czas zajmować, to też osoby starsze. Słowem takie, które nie mogą wrócić do domu, bo go już najczęściej nie ma, ale nie są też w stanie same poradzić sobie w nowym miejscu

– wyjaśniał Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Tym razem 16 organizacji

Kolejna tura posiłków przygotowywana będzie przez 16 organizacji, które na co dzień prowadzą bary, restauracje lub zajmują się cateringiem.

– Znów łączymy dwie ważne, dobre inicjatywy. Z jednej strony wesprzemy osoby potrzebujące pochodzące z Ukrainy, które otrzymają ciepłe posiłki, a z drugiej strony podmioty ekonomii społecznej, czyli tych, którzy na co dzień działają na rzecz wykluczonych mieszkańców Mazowsza. Dzisiejsze podpisanie umów jest szczególnie ważne, bo pierwsze posiłki trafią do potrzebujących m.in. w czasie Wielkanocy – i tej obchodzonej według kalendarza gregoriańskiego, i tej według kalendarza juliańskiego

– zaznaczała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa.

Tam, gdzie tego najbardziej potrzeba

Warszawie i okolicach zaangażowane w to przedsięwzięcie będą: Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”, Fundacja „Człowiek w potrzebie”, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Warszawy oraz Powiatowe Centrum Integracji Społecznej z Legionowa, które przygotują w sumie 38,8 tys. posiłków.

– W ramach zamówienia będziemy współpracować z Fundacją Palianytsia, która na co dzień opiekuje się ponad 1000 uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w dwóch ośrodkach na terenie Warszawy. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli im pomóc, biorąc udział w akcji żywieniowej. Widzimy, jak bardzo jest to dla nich ważne, a nam pomaganie im daje ogromną satysfakcję

– powiedział Wojciech Jóźwiak ze Spółdzielni Socjalnej „Kto rano wstaje”

subregionie siedleckim będą to Centrum Integracji Społecznej oraz Zakład Aktywności Zawodowej – oba prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej, i Spółdzielnia Socjalna „Czarny Bez” z Węgrowa. W tej części województwa zorganizowanych zostanie ponad 15,7 tys. posiłków.

– Po raz drugi bierzemy udział w tej wyjątkowej akcji. Rok temu, po wybuchu wojny w Ukrainie, okazało się, że w stosunkowym małym mieście, jakim jest Węgrów, jest bardzo dużo Ukraińców. Zaangażowanie w pomoc było naturalnym odruchem. Dzięki wsparciu parafii luterańskiej będziemy wydawać ok. 60 posiłków dziennie dla najbardziej potrzebujących. Do września planujemy wydać ponad 3 tys.

 – mówiła Anna Gaik, prezes Spółdzielni Socjalnej „Czarny Bez”.

subregionie radomskim posiłki przygotują jak ostatnio: Fundacja „Dobry Duszek”, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” oraz Stowarzyszenie „Razem”. W ten sposób osoby z Ukrainy będą mogły liczyć na ponad 15,7 tys. posiłków.

– Nasze stowarzyszenie od początku wybuchu wojny jest zaangażowane w pomoc. Już po raz trzeci dostaliśmy fundusze, które są przeznaczone na wsparcie osobom z Ukrainy. Ponieważ nowe osoby wciąż napływają, zainteresowanie posiłkami jest duże. Obiady będziemy wydawać już po świętach Wielkanocnych. Szacujemy, że dziennie będzie to od 80 do 100 posiłków, ale jesteśmy przygotowani na większą liczbę dań

 dodała Dagmara Janas, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”.

subregionie ostrołęckim zaangażowane będą Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” w Ostrołęce oraz Spółdzielnia Socjalna „Integracja” w Adelinie (gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski) – w sumie 14,9 tys. posiłków.

Osoby z Ukrainy w subregionach ciechanowskim i płockim będą mogły liczyć na wsparcie żywieniowe od Grupy AS Sp. z o.o. (obejmującej działaniem Mławę, Płock i Płońsk), Fundacji Mocni Mocą Nadziei (Gostynin, Płock, Sierpc), Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie (gm. Drobin) oraz Spółdzielni Socjalnej „Centrum Usług Środowiskowych” z Drobina. W sumie w tej części Mazowsza wydanych zostanie 40,7 tys. posiłków.

– Braliśmy udział we wcześniejszej akcji, dzięki której posiłki otrzymały osoby z terenu Mławy, Płocka i Płońska. Widzimy, że potrzeb żywieniowych jest bardzo dużo. Kolejne dofinansowanie pozwoli wesprzeć potrzebujące osoby, bo jest ich wbrew pozorom coraz więcej. Z tych posiłków korzystają zarówno uchodźcy, którzy przebywają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, jak i ci przebywający w lokalach usługowych. Widzimy ogromną wdzięczność za naszą pomoc

– wyjaśniał Michał Jaros, prezes Grupy AS Sp. z o.o.

Profesjonalni i zaangażowani

Wszystkie wymienione podmioty dysponują nie tylko odpowiednimi warunkami technicznymi do prowadzenia żywienia zbiorowego, ale również odpowiednimi zezwoleniami sanitarnymi, posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków, prowadząc na co dzień bary i restauracje lub świadczące usługi cateringowe.

To jednocześnie miejsca, w których zatrudnione są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, coraz częściej również z Ukrainy. Stąd pomysł na włączenie ich w większym stopniu w pomoc uchodźcom wojennym.

 Wiele organizacji z Mazowsza nadal angażuje się w pomoc osobom z Ukrainy. Poza prowadzonym przez nas projektem unijnym, który jest wsparciem dla samorządów lokalnych najbardziej zaangażowanych w pomoc, organizujemy również inną pomoc. Ta żywieniowa sprawdziła się w zeszłym roku. Potrzeby są nadal. Angażując do tego mazowieckie podmioty ekonomii społecznej, wspieramy reintegrację społeczną i zawodową osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, również uchodźców

 mówiła Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych.

Przygotowanie i wydanie ok. 126 tys. dwudaniowych zestawów obiadowych zaplanowano do końca września 2023 roku.

 

 

Marta Milewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *