ARTYKUŁYPOLECANE

1,5% dla Płocka

Od tego roku podatnicy mają prawo przekazać 1,5%, a nie jak dotychczas 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co ważne, dla podatnika nie wiąże się to z żadnym dodatkowym obciążeniem, a dla organizacji pożytku publicznego jest niezwykle istotnym źródłem finansowania działalności.

Prężny rozwój organizacji pozarządowych obserwujemy w Polsce już od wielu lat. Aktywni obywatele, chcący działać na rzecz dobra wspólnego najczęściej tworzą fundacje i stowarzyszenia. Organizacje te powstają przede wszystkim w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, takich jak bezdomność, trudna sytuacja życiowa i finansowa. Pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom, osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, czy ludziom chorym. Organizacje pozarządowe realizują też wiele ciekawych, a nawet nowatorskich projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, czy po prostu integracyjnych i aktywizujących.

1,5% swojego rocznego podatku jako obywatele możemy przekazać tylko tym organizacjom, które mają status organizacji pożytku publicznego. Przyznawany jest on przez sąd rejestrowy na wniosek organizacji, a posiadanie takiego statusu nierozerwalnie związane jest z zaufaniem publicznym, które organizacje budują latami, podejmując liczne działania na rzecz dobra wspólnego.

Oprócz wielu obowiązków, które muszą wypełniać OPP, przysługują im również przywileje. Najważniejszy z nich to właśnie możliwość otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Taki mechanizm przyjęto po to, by obywatele sami mogli decydować o przekazaniu części swoich danin na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu fiskalnemu rozwiązaniu, pieniądze pochodzące z 1,5% trafiają do najbardziej potrzebujących.

W Płocku zarejestrowanych jest prawie 360 organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, spółdzielni, itp.), a 35 z nich posiada status opp. Lista w załączeniu.

W poprzednich latach Urząd Skarbowy w Płocku przekazał uprawnionym organizacjom pożytku publicznego z terenu miasta Płocka następujące kwoty:

  • za 2015 rok – 823.550,63 zł
  • za 2016 rok – 876.107,38 zł
  • za 2017 rok – 911.899,80 zł
  • za 2018 rok – 975.630,09 zł
  • za 2019 rok – 921.312,70 zł
  • za 2020 rok – 947.214,28 zł

Lista płockich organizacji pożytku publicznego,
które w tym roku można wesprzeć 1,5 swojego podatku

„Bank Żywności w Płocku” – związek stowarzyszeń
0000296823

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”
0000343876

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego

cel szczegółowy: Hufiec ZHP Płock
0000291419

Fundacja „Ich Dom” – mieszkania dla młodzieży opuszczającej domy dziecka w Płocku
0000223790

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej
0000349425

Fundacja na rzecz bezpieczeństwa „Feniks”
0000417068

Fundacja Orlen
0000037031

Fundacja Panaceum
0000227423

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta
0000069061

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
0000247597

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
0000334562

Płockie Stowarzyszenie „Klub abstynentów”
0000114953

Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom Arka
0000702130

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Płocku
0000231127

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku
0000229006

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział przy PKN Orlen S.A.
0000042534

Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód
0000211879

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku
0000212656

„Stowarzyszenie „Hospicjum Płockie” pod wezw. św. Urszuli Ledóchowskiej”
0000025247

„Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku”
0000303201

Stowarzyszenie – Towarzystwo Naukowe Płockie
0000136357

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku
0000223510

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oto Ja”
0000265247

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
0000235734

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
0000215754

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni Razem”
0000215779

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”
0000184746

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Tygiel
0000369501

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
0000119061

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej numer 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod brzozami”
0000355598

„Stowarzyszenie Teatr Per Se”
0000271735

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku im. Janiny Czaplickiej
0000226736

Stowarzyszenie Wolontariuszy „Kapitał Ludzki”
0000288818

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płocku
0000568706

Wisła Płock Sekcja Piłki Siatkowej
0000621162

 

Źródło: Narodowy Instytut Wolności, https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *