ARTYKUŁYGOSPODARKA I POLLITYKAPOLECANE

400 inwestycji w regionie płockim ze wsparciem samorządu Mazowsza!

Aż 400 różnych inwestycji udało się w tym roku zrealizować na terenie subregionu płockiego, dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej pieniędzy sejmik przeznaczył na projekty zdrowotne, w tym największą inwestycję – budowę Ośrodka Radioterapii. Aż 123 inwestycje zrealizowane zostały w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”, 102 projekty w kołach gospodyń wiejskich, a 43 w ochotniczych strażach pożarnych. Najważniejsza inwestycja w regionie – Ośrodek Radioterapii

Długo wyczekiwana budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku idzie pełną parą. Zgodnie z planami ma ona zakończyć się już pod koniec przyszłego roku. – Mimo że budowa ośrodka dwukrotnie nie otrzymała wsparcia z rządowego programu, nie poddaliśmy się. Zdecydowaliśmy o przeznaczeniu w sumie ponad 80 mln zł z naszego budżetu na budowę i wyposażenie ośrodka w specjalistyczny sprzęt medyczny. Jak widać, prace są już bardzo zaawansowane – mówi marszałek Adam Struzik

W badaniach potrzeb zdrowotnych prowadzonych na potrzeby urzędu marszałkowskiego mieszkańcy regionu płockiego najczęściej wskazywali właśnie onkologię jako najpotrzebniejsze specjalistyczne świadczenie medyczne. Potwierdza to Marek Budny, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. – Przygotowane mapy potrzeb zdrowotnych dla całego województwa pokazują, że na terenie Płocka i okolic jest największe zapotrzebowanie na świadczenie usług onkologicznych. Dzięki inwestycji samorządu województwa już niedługo mieszkańcy całego północnego Mazowsza będą mogli skorzystać z kompleksowej i specjalistycznej opieki medycznej w tym zakresie. 

52 mln zł na zdrowie

Inwestycje w placówki zdrowia pochłonęły w tym roku w sumie ponad 52 mln zł z budżetu samorządu Mazowsza. Dofinansowane zostały inwestycje w szpitalach wojewódzkich w Płocku i w Gostyninie oraz wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym rozbudowywany jest m.in. budynek oddziału obserwacyjno-zakaźnego, zakupiony został aparat do tomograficznej angiografii oka oraz doposażenie szpitala. Z kolei w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie-Zalesiu zmodernizowany został m.in. budynek rozdzielni elektrycznej, a budynek szpitala przeszedł termomodernizację. Dzięki środkom z budżetu województwa płockie pogotowie przebudowało budynek magazynowo-garażowy przy ul. Strzeleckiej 3. 

Sołectwa, koła gospodyń wiejskich i straże pożarne z dofinasowaniem

Na pomoc finansową samorządu województwa mazowieckiego mogą również liczyć gminy i powiaty z terenu całego Mazowsza. W subregionie płockim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. Wsparcie otrzymały w sumie 123 sołectwa, m.in. na: zakup i montaż lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych, ale także remonty przydrożnych kapliczek czy modernizacje świetlic wiejskich. 

Gospodynie wiejskie też potrafią

Aż 102 projekty otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”. Jak podkreśla Zuzanna Baranowska-Lemmen, członkini Stowarzyszenia Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lucieniu dzięki wsparciu finansowemu lokalne stowarzyszenia mogą usprawniać swoje działania, podejmować nowe aktywności, rozwijać się i zmieniać lokalną społeczność. – Wielokrotnie korzystamy z możliwości wsparcia z budżetu województwa. Udało się m.in. zakupić fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, na który otrzymaliśmy 100 tys. zł wsparcia, a nasze koło gospodyń wiejskich kupiło ekran projektowy, projektor, sprzęt komputerowy oraz krzesła. 

Strażacy z wozami i sprzętem

W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie w subregionie płockim otrzymały 43 projekty. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego to ponad 1,5 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 24 budynków strażnic strażackich oraz zakup siedmiu wozów bojowych i specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Wiceprezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie Marcin Kopyciński zaznacza, że OSP już kilkukrotnie korzystała ze wsparcia z budżetu województwa. – W tym roku pozyskaliśmy środki na modernizację budynku strażnicy, a także na sprzęt pożarniczy i ubrania specjalne, niezbędne strażakom podczas akcji gaśniczych. 

Duże środki na drogi

Przebudowa ul. Łukasiewicza w Płocku, budowa ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Sierpcu czy przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bielsk to największe projekty, które otrzymały dofinasowanie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Ponad 19 mln zł samorząd województwa przeznaczył na wsparcie 11 ważnych dla rozwoju całego województwa projektów. Znalazły się wśród nich także budowa mostu na rzece Mołtwie w miejscowości Mąkolin oraz rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu. 

W trosce o klimat i czyste powietrze

Samorząd Mazowsza dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach dwóch programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie subregionu płockiego dofinasowanych zostało 30 projektów. Wśród nich m.in. rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w Soczewce w gminie Nowy Duninów, utworzenie zielonej przestrzeni publicznej między ulicami Solskiego i Paderewskiego w Sierpcu czy też warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży.

Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1,2 mln zł dofinansowania trafiło na renowację obiektów zabytkowych z subregionu płockiego. Wśród nich znalazły się m.in.: prace remontowo-konserwatorskie wieży i krzyża kościoła św. Michała Archanioła w Woźnikach, wykonanie pokrycia dachowego budynku dawnej elektrowni miejskiej przy ul. Kolejowej 8 w Płocku czy też prace konserwatorskie przy dachu wieży zachodniej kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku. 

Samorząd Mazowsza przekazał również ponad 3,3 mln zł wsparcia na budowę i remonty 17 obiektów sportowych na terenie subregionu. Dofinansowane projekty to m.in.: kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie, budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, a także budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20 w Płocku. 

 

Marta Milewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *