INNEKULTURA

Płockie Talenty

Płockie Talenty to nazwa nowego stypendium dla uczniów szkół działających na terenie Płocka. Na realizację programu miasto przeznaczyło w tym roku 286 tys. zł.

– Wspieramy utalentowanych, pracowitych i ambitnych uczniów płockich szkół – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Chcemy w ten sposób uhonorować ich i nagrodzić za zaangażowanie oraz ciężką pracę, a także ułatwić rozwój i osiąganie kolejnych celów.

O szczegółach programu prezydent oraz jego zastępca Roman Siemiątkowski, a także dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych Aleksandra Jadczak i radna miejska Daria Domosławska poinformowali podczas konferencji prasowej.

– Mamy w Płocku bardzo uzdolnione dzieci i młodzież – mówiła Daria Domosławska, przewodnicząca komisji edukacji w Radzie Miasta Płocka. – Wśród różnych płockich stypendiów brakowało formuły, która doceniłaby uczniów ze szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Postanowiliśmy więc wyłowić te płockie talenty.

Stypendia są przyznawane m.in. laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, a także laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych oraz absolwentom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najwyższymi wynikami na maturze lub egzaminie ósmoklasisty. Najniższa możliwa kwota stypendium to tysiąc, a najwyższa – 6 tysięcy złotych. Jest to kwota przyznawana jednorazowo.

Wnioski o stypendia dla uczniów mogą składać dyrektorzy szkół działających na terenie Płocka. Mają na to czas do 20 lipca każdego roku. Wnioski ocenia komisja, powołana zarządzeniem prezydenta, w skład której wchodzą przedstawiciele ratusza oraz radni Rady Miasta Płocka.

W tegorocznej, pierwszej edycji programu stypendia otrzymały 93 osoby. 17 z nich spełniło więcej niż jedno kryterium. Najwyższą kwotę – 6 tys. zł – otrzymały dwie osoby. Łączna suma na przyznane w tym roku stypendia z programu Płockie Talenty to 286 tys. zł. – Do 25 września wszystkie stypendia będą wypłacone – zapowiedział zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski.

Regulamin przyznawania stypendiów Płockie Talenty określa uchwała nr 576, którą Rada Miasta Płocka przyjęła w sierpniu ubiegłego roku.

Łączna kwota w budżecie  Płocka przeznaczona w tym roku na różnego rodzaju stypendia dla uczniów to  2 mln 775 tys. zł.

U M Płock

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *