ARTYKUŁYGOSPODARKA I POLLITYKAPOLECANE

Rząd zabrał płocczanom 45 mln złotych!

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Płocka!

W wyniku polityki rządu sytuacja finansowa samorządów pogarsza się. Także płocczanie doświadczają negatywnych skutków tej antysamorządowej strategii, w wyniku której budżet Płocka jest uboższy o 40-50 mln zł rocznie! 

Rządzący chcą uczynić z samorządowych wspólnot swoich „klientów” i rozdają pieniądze publiczne według partyjnego klucza, co widać między innymi w kolejnych edycjach tzw. Polskiego Ładu, z którego przyznawane są dotacje z programów rządowych na lokalne inwestycje.

Po ogłoszeniu wyników drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych znów okazało się, że mieszkańcy Płocka zostali skrzywdzeni przy podziale tych środków. Naszemu miastu rządzący przyznali… 5 mln zł na jedną, najmniej kosztowną inwestycję. Biorąc pod uwagę ubytek w miejskiej kasie na kwotę 50 mln zł i otrzymaną dotację na 5 mln zł, wychodzi, że rząd zabrał mieszkańcom Płocka 45 mln zł!

W imieniu naszej lokalnej społeczności złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na trzy ważne i strategiczne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego przedsięwzięcia tj.: 

  1. Budowę ulicy Przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo – szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia – 120 mln zł, wnioskowaliśmy o dofinansowanie – 65 mln zł.
  2. Przebudowę ul. Obrońców Westerplatte wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w Al. Kobylińskiego, Al. Jachowicza i ul. Bielskiej w Płocku – szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia – 35 mln zł, wnioskowaliśmy o dofinansowanie 30 mln zł.
  3. Przebudowę ulicy Batalionów Chłopskich  wraz z niezbędną infrastrukturą  w Płocku – szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia – 5,5 mln zł, wnioskowaliśmy o dofinansowanie 5 mln zł. 

Brak dofinansowania na budowę ulicy Przemysłowej to pozbawienie Płocka możliwości udostępniania nowych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów, generujących nowe miejsca pracy i mających udział we wpływach do budżetu miasta z tytułu podatków. Nie trzeba nikogo przekonywać, że nowe, dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne to przyszłość miasta i regionu, zwłaszcza gdy są zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu PKN Orlen – strategicznego, w skali kraju, przedsiębiorstwa. 

Zadanie dotyczące ulicy Obrońców Westerplatte miało na celu m.in. uregulowanie gospodarki wodami opadowymi w otoczeniu ulicy, tak aby woda deszczowa nie zalewała piwnic okolicznych domów i bloków mieszkalnych. Trudno więc o bardziej prospołeczny, środowiskowy, gospodarczy, a wręcz strategiczny charakter projektu.  

Oczywiście w Płocku nadal będziemy jak najlepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców i rozwijać nasze miasto. Jednak nie ma naszej zgody na ograniczanie przez władze centralne kompetencji wspólnot lokalnych do decydowania o swoich sprawach i pozbawiania ich środków finansowych. Razem z innymi samorządowcami będę upominał się o prowadzenie przez rząd uczciwej polityki wobec społeczności lokalnych, opartej na zasadzie pomocniczości, wpisanej do preambuły Konstytucji RP, która nakazuje pozostawienie realizacji zadań na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej obywateli. 

 

 

Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *