ARTYKUŁYGORĄCY NEWSPOLECANETechnologie

W szpitalu wojewódzkim w Płocku będą się kształcić przyszli lekarze.

To efekt współpracy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z samorządem województwa mazowieckiego i płockim szpitalem. List intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, Stanisław Kwiatkowski dyrektor szpitala wojewódzkiego w Płocku i prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki rektor uczelni. Podczas spotkania uczelnia otrzymała również wirtualny stół anatomiczny, którego zakup był możliwy dzięki 400 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza.

 Jak zauważa marszałek Adam Struzik, zawarte dziś porozumienie ma ogromne znaczenie dla regionu i jego mieszkańców. – Chcemy zapewnić Mazowszanom dostęp do wysokiej klasy specjalistów i do najnowocześniejszych metod leczenia. Dlatego od lat inwestujemy w rozwój placówek zdrowotnych na Mazowszu. Pomagamy w budowie nowych ośrodków, wyposażamy je w nowoczesny sprzęt medyczny. Dzisiejsze porozumienie to krok dalej. Dzięki współpracy mamy szansę w jednym z największych na północnym Mazowszu szpitali kształcić nową kadrę lekarzy, którzy w przyszłości będą dbać o zdrowie mieszkańców.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna od ponad 20 lat zajmuje się praktycznym kształceniem zawodowym kadry medycznej. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiują przyszli absolwenci pielęgniarstwa, położnictwa i kosmetologii. Trójstronne porozumienie zawarte pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku jest szansą na rozszerzenia zadań dydaktycznych i badawczych szkoły i na realizację projektu pn. Kształcenie studentów na kierunku lekarskim.

Dyrektor szpitala wojewódzkiego Stanisław Kwiatkowski podkreśla, że porozumienie jest impulsem rozwojowym dla obu instytucji. – Już dziś jesteśmy jedną z największych placówek ochrony zdrowia działających na północno-zachodnim Mazowszu. Jesteśmy szpitalem wysokospecjalistycznym, wieloprofilowym. Nasza kadra medyczna i doświadczenie, jakim dysponujemy dają nam możliwość podjęcia współpracy z uczelnią, bo jesteśmy w stanie zapewnić warunki do kształcenia przyszłych lekarzy. Porozumienie to szansa na sukcesywne przygotowanie kolejnych oddziałów i przekształcenie ich w oddziały kliniczne.

Uruchomienie nowych kierunków medycznych w Mazowieckiej Uczelni Medycznej wymaga zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki, a jednym z elementów ubiegania się o pozwolenie jest stałe poszerzanie bazy dydaktycznej uczelni. Nowy wirtualny stół anatomiczny w zasobach szkoły to jedno z takich działań. Jego zakup był możliwy dzięki blisko 400 tys. zł.

–  Podpisanie listu intencyjnego to duży krok w kierunku uruchomienia kształcenia lekarzy w Płocku. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która umożliwia staranie się Państwowym Uczelniom Zawodowym o kształcenie na kierunku lekarskim. Będziemy gotowi z wnioskiem do Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pierwszym kwartale przyszłego roku – powiedział rektor Maciej Słodki.  Uważam, że kształcenie w Płocku kadry medycznej najlepiej poprawi sytuację nie tylko służby zdrowia, ale wszystkich mieszkańców Płocka i okolic, zarówno w zakresie dostępności jak i jakości świadczonych usług.

Wirtualny stół anatomiczny prezentuje wirtualne ciało człowieka w rzeczywistych rozmiarach z realistyczną i dokładną wizualizacją 3D anatomii ludzkiej: szkieletu, organów i tkanek. Ułatwi studentom poznanie budowy i rozmieszczenia poszczególnych narządów oraz umożliwi symulowanie doświadczenia ze stołu operacyjnego i sekcyjnego. Różne obrazy można dowolnie dostosowywać „krojąc je”, dzieląc na warstwy i segmentując.

Studenci i instruktorzy będą mogli razem pracować przy stole wizualizacyjnym. Dodatkowo dzięki zastosowanemu w nim interfejsowi dotykowemu będą mogli z łatwością przekazywać sobie nawzajem pomysły czy polecenia. Będą też mogli za pośrednictwem internetu wymieniać się informacjami oraz dyskutować na temat analizowanych przypadków z innymi użytkownikami tego typu wirtualnych stołów.

 

Nadesłała: Marta Milewska

Fot: arch. Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *