ARTYKUŁYINNESPOŁECZEŃSTWO

Odpowiedzialność prawna nieletnich tematem spotkania Straży Miejskiej z młodzieżą

Kim jest nieletni, małoletni, a kim młodociany? Co to jest demoralizacja i czym się różni od czynu karalnego? Kiedy nieletni może odpowiadać jak osoba dorosła? Czy nieletni może zostać ukarany mandatem karnym? Między innymi takie tematy podczas wczorajszego spotkania  o odpowiedzialności prawnej nieletnich, poruszała z młodzieżą przebywającą w Bursie Płockiej rzecznik prasowa Straży Miejskiej w Płocku.

Zajęcia poprowadzone zostały na prośbę jednej z wychowawczyń  Bursy Płockiej.  Mając na uwadze dobro młodzieży oraz istniejące zagrożenia z którymi na co dzień się spotykają, warto zapoznać, te młode osoby z przepisami między innymi kodeksu wykroczeń, aby wiedzieli jakich zachowań unikać, by nie być sprawcą wykroczenia i uniknąć przykrych konsekwencji.

W czasie spotkania promowano szeroko rozumiane zasady bezpieczeństwa. Bowiem oprócz prawa karnego istnieje jeszcze jedna dziedzina, która zajmuje się wyznaczeniem kar za popełnienie czynów niezgodnych z prawem. Jest to Prawo Wykroczeń. Zajmuje się ono czynami, które co prawda są mniej groźne niż przestępstwa, ale bardzo uciążliwe
w codziennym życiu. Każdy z nas  z takim czynem z pewnością się spotkał, a niektórzy prawdopodobnie też nie ustrzegli się przed ich popełnieniem.

Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącej pytania. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Według nas przypominanie o zasadach bezpieczeństwa jest ważne przez cały rok, nie tylko po okresie wakacyjnego luzu i beztroski.

Podsumowując. Od początku, kiedy starożytni Rzymianie tworzyli system prawny, będący wzorem i bazą dla współczesnych ustawodawców, zarówno w otaczającym nas świecie, jak i w samym prawie zmieniło się bardzo wiele. Dziś prawo reguluje niemalże każda strefę życia, a w coraz bardziej skomplikowanych przepisach trudno poruszać się nie tylko zwykłym ludziom,  ale także zawodowym prawnikom. Pomimo tak wielu zmian, swoją aktualność wciąż zachowuje jedna z podstawowych zasad, związanych z odpowiedzialnością przed prawem, a wyrażona przez – znanych z celnych i lapidarnych sentencji – Rzymian w zaledwie trzech słowach – NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI.

Dobrego dnia

  1. insp. Jolanta Głowacka

SM Płock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *