ARTYKUŁYPOLECANE

Na ratunek zwierzętom. Interwencje EkoPatrolu.

W dalszym ciągu nie słabnie zainteresowanie mieszkańców naszego miasta działaniami EkoPatrolu Straży Miejskiej. W miesiącu wrześniu  dyżurny przyjął 37 zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji względem zwierząt. Od początku października już prawie 20.

Dzięki działaniom EkoPatrolu udało się pomóc już ponad dwustu zwierzętom. Najczęściej strażnicy byli wzywani do ptaków, psów, kotów, jeży, zaskrońców. Interwencje dotyczyły również mewy, dzikich kaczek, kawki, bocianów, sarny, łosia, nietoperzy.

W ostatnich dniach często wzywani jesteśmy do jeży-wycieczkowiczów, które  często wchodzą na prywatne posesje. Niektóre są tak małe i  zbyt słabe, by dały sobie radę w środowisku naturalnym.  Kolejne zgłoszenia dotyczą małych kotków błąkających się w pobliżu jezdni  lub siedzących pod autami i głośno  miałczących.

Przypominamy, że EkoPatrol płockiej  Straży Miejskiej zajmuje się ochroną zwierząt, zapobieganiem ich bezdomności, sprawdza, czy właściciele humanitarnie traktują swoich podopiecznych. Strażnicy w miarę swoich możliwości wyłapują zwierzęta zagubione oraz zagrażające ludziom. Także zajmują się przeciwdziałaniem degradacji środowiska
i dewastowaniu miejskiej zieleni, zwracają uwagę, czy podczas prowadzenia robót budowlanych nie dochodzi do nielegalnej wycinki drzew, egzekwują przestrzeganie zasad postępowania z odpadami.

Niestety od lat utrzymuje się wysoki wskaźnik zgłoszeń dotyczących psów, zarówno bezpańskich, jak i tych, które w wyniku niezachowania należytej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, uciekły swoim właścicielom. Najczęściej jednak dyżurny SM odbiera telefony od mieszkańców, którzy zgubili albo odnaleźli zwierzę. Niektórzy alarmują, że w ich domu jest nieproszony gość np. gołąb, nietoperz czy duży pająk.

Podczas interwencji strażnicy z EkoPatrolu sprawdzają, czy zwierzęta są ranne. Jeśli tak, to przekazują je do Muniserwisu. Zdrowe zwierzęta strażnicy wypuszczają w naturalne dla nich  środowisko lub przekazują  do schroniska.

Jak mówią strażnicy najważniejsze, by nie bać się podejść do zwierząt, bo one od razu to wyczuwają.

Strażnicy przechodzą szkolenia, których celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie odławiania dzikich zwierząt na terenach miejskich i pomocy zwierzętom.

Strażnicy EkoPatrolu muszą dysponować szeroką wiedzą na temat zachowania dzikich zwierząt, ponieważ praca z nimi niesie ze sobą duże ryzyko. Każde, nawet najmniejsze zwierzę, może zaatakować strażnika, gdy ten będzie próbował mu pomóc. Dlatego funkcjonariusze muszą być regularnie szkoleni z zakresu bezpieczeństwa w pracy z dziką zwierzyną.

W trakcie wykonywania codziennych zadań strażnicy z EkoPatrolu wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt. A o powstaniu EkoPatrolu zdecydowali mieszkańcy w ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka, dzięki czemu  EkoPatrol porusza  się elektrycznym Renault Kangoo. Koszt zakupu samochodu i jego wyposażenia wyniósł prawie 205 tys. zł.

 Zgłoszenia dotyczące zwierząt można kierować do dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatny, całodobowy numer tel. 986.

SM Płock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *