ARTYKUŁY

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i mała retencja ze wsparciem z budżetu Mazowsza

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, na całym Mazowszu zrealizowanych zostanie 308 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych, a zbiorniki wodne służące małej retencji przejdą modernizację. Na ten cel przeznaczono ponad 30 mln zł z budżetu województwa.

 

Na szczególne znaczenie tych inwestycji dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. – To wsparcie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek.

 

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 398 wniosków. – Pozytywną ocenę, a co za tym idzie dofinansowanie, otrzymało 308 z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 – małej retencji. Na ich dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 mln zł – informuje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

 

Mazowsze to region typowo rolniczy – 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolne. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego te tereny zasługują na szczególne wsparcie. – Właśnie dlatego co roku przeznaczamy środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To nie tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podnosi komfort życia na wsi – zaznacza. – Dodatkowo inwestycje drogowe są bardzo kosztowne. Wielu samorządów lokalnych nie byłoby stać na ich realizację, gdyby nie pomoc z budżetu województwa mazowieckiego – dodaje.

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
Pniewy grójecki Renowacja zbiornika wodnego na działce o nr ew. 73 w miejscowości Karolew, gmina Pniewy 31 000 zł
Młynarze makowski Remont zbiornika wodnego w miejscowości Rupin – gm. Młynarze 76 000 zł
Dzierzgowo mławski Renowacja stawu gminnego wraz z przebudową rowu w miejscowości Dzierzgowo 69 000 zł
Radzanów mławski Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Gradzanowo Zbęskie 48 000 zł
Michałowice pruszkowski Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice 800 000 zł
Skórzec siedlecki Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 142 obręb Dąbrówka Ług 119 000 zł
Jabłonna Lacka sokołowski Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji 789 000 zł
Repki sokołowski Oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych w miejscowości Repki w celu poprawy małej retencji na terenie Gminy Repki 350 000 zł
Izabelin warszawski zachodni Rekultywacja zbiornika wodnego w miejscowości Laski 93 000 zł
] [ SUMA 2 375 000 zł

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
Powiat Białobrzeski Przebudowa drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce-Grzmiąca w miejscowości Ulaski Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do km 2+422 o długości 0,362 km 101 000 zł
Powiat Ciechanowski Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00 100 000 zł
Powiat Ciechanowski Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+200,00 150 000 zł
Powiat Garwoliński Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew) 100 000 zł
Powiat Gostyniński Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 – Sieraków w miejscowości Sieraków 250 000 zł
Powiat Grójecki Przebudowa drogi powiatowej nr 1656W Grójec-Miedzechów na odcinku o długości 1980,00 mb 250 000 zł
Powiat Kozienicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów – Basinów, odcinek Nowy Grabów – Tomczyn 180 000 zł
Powiat Lipski Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno – Kochanówka – Grabowiec w km 0+670 do km 1+530 dł. 860 mb 150 000 zł
Powiat Łosicki Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o dł. 0,845 km 250 000 zł
Powiat Makowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony 250 000 zł
Powiat Miński Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały – Kiczki – Wężyczyn- Jezural od km 6+405 do km 6+855 250 000 zł
Powiat Mławski Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00 100 000 zł
Powiat Nowodworski Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna 150 000 zł
Powiat Ostrołęcki Przebudowa drogi powiatowej nr 2587 W Golanka – Krobia – Jazgarka od km 0+050 do km 0+500 100 000 zł
Powiat Ostrowski Budowa drogi powiatowej Nr 2620W na odcinku Godlewo-Baćki – granica województwa 180 000 zł
Powiat Otwocki Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec gmina Kołbiel 100 000 zł
Powiat Płocki Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica) 250 000 zł
Powiat Płoński Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk 100 000 zł
Powiat Przasnyski Przebudowa drogi powiatowej nr 3235W Kosiły – Czernice Borowe w km od 2+540 do km 3+530 100 000 zł
Powiat Przysuski Przebudowa drogi powiatowej nr 3329W Potworów – Jamki – Skrzyńsko od km 14+427 do km 15+063 100 000 zł
Powiat Pułtuski Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach 250 000 zł
Powiat Radomski Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów – Augustów (etap II) od km 16+897,50 do km 17+502,50 100 000 zł
Powiat Siedlecki Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry 100 000 zł
Powiat Sierpecki Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo – Bledzewo w miejscowości Bledzewo gmina Sierpc powiat Sierpecki 245 000 zł
Powiat Sochaczewski Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W w m. Miękinki w km 0+989 – 1+295 dł. 0,306 km 100 000 zł
Powiat Sokołowski Przebudowa drogi powiatowej 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie 100 000 zł
Powiat Szydłowiecki Przebudowa drogi powiatowej nr 4025W Wolanów – Orońsko odc. Guzów – Wolanów 100 000 zł
Powiat Szydłowiecki Przebudowa drogi powiatowej Chustki -Pogroszyn odcinek w m. Korzyce – gr. powiatu 90 000 zł
Powiat Węgrowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) – Trzebucza – Kózki w miejscowości Trzebucza km 0+970 – 1+243 100 000 zł
Powiat Wołomiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz 100 000 zł
Powiat Wyszkowski Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb – Etap II – do granicy Powiatu 100 000 zł
Powiat Zwoleński Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. 250 000 zł
Powiat Żuromiński Przebudowa dróg powiatowych nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt, nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy – odcinek 4613W od km 17+520,08 – do km 18+023,58 249 000 zł
5 095 000 zł

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
Białobrzegi Gm. białobrzeski Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okrąglik-Pohulanka leżącej na działce ewid. nr 453 w sołectwie Szczyty gm. Białobrzegi 120 000 zł
Promna białobrzeski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Promna-Kolonia, gmina Promna 70 000 zł
Promna białobrzeski Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lekarcice, gmina Promna 60 000 zł
Radzanów białobrzeski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błeszno – Stara Wieś 120 000 zł
Stara Błotnica białobrzeski Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kiełbów – Ryki 50 000 zł
Stromiec białobrzeski Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże 39 000 zł
Ciechanów Gm. ciechanowski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki – Rutki Głowice 80 000 zł
Glinojeck ciechanowski Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rumoka 120 000 zł
Gołymin – Ośrodek ciechanowski Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka – Nasierowo Dziurawieniec, gmina Gołymin-Ośrodek 60 000 zł
Grudusk ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Nr 120514W w miejscowości Strzelnia, gm. Grudusk 70 000 zł
Ojrzeń ciechanowski Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb 60 000 zł
Opinogóra Górna ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Załuże -Imbrzyki – Sosnowo etap I 170 000 zł
Regimin ciechanowski Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Radomka na odcinku 440 mb 50 000 zł
Sońsk ciechanowski Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk dz. nr ew. 265, 2/3, 332 obręb 0006 Cichawy 39 000 zł
Borowie garwoliński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków 50 000 zł
Garwolin Gm. garwoliński Przebudowa drogi nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+115 – 0+580 50 000 zł
Garwolin M. garwoliński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Sławińskiej – II etap 170 000 zł
Górzno garwoliński Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Samorządki Kolonia i Samorządki 80 000 zł
Łaskarzew Gm. garwoliński Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa-Aleksandrów-Izdebno w km 1+440÷1+820 50 000 zł
Maciejowice garwoliński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wróble-Wargocin 100 000 zł
Miastków Kościelny garwoliński Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650 50 000 zł
Parysów garwoliński Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec 100 000 zł
Pilawa M. i Gm. garwoliński Przebudowa drogi gminnej Nr 131075W w m. Niesadna w km 0+683 – 1+383 130 000 zł
Sobolew garwoliński Modernizacja drogi gminnej nr 131137W ul. Leszowa w m. Sobolew 100 000 zł
Trojanów garwoliński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie 50 000 zł
Wilga garwoliński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganówka na długości 510 m 80 000 zł
Żelechów garwoliński Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku 50 000 zł
Gostynin gostyniński Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo 50 000 zł
Pacyna gostyniński Przebudowa drogi w miejscowości Model, na dz. Nr 86 i 95, ulica Leśna i Spacerowa 60 000 zł
Pacyna gostyniński Przebudowa drogi gminnej 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 40 000 zł
Sanniki gostyniński Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia 110 000 zł
Szczawin Kościelny gostyniński Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Staw i Kunki 120 000 zł
Baranów grodziski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin dz. nr ewid 150 i 151 100 000 zł
Grodzisk Mazowiecki grodziski Przebudowa drogi gminnej nr 150256W Alei Sadowej we wsi Książenice – Gmina Grodzisk Mazowiecki Etap II 120 000 zł
Żabia Wola grodziski Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Suchodolskiej w miejscowości Ojrzanów, gmina Żabia Wola 50 000 zł
Belsk Duży grójecki Przebudowa drogi gminnej 160114W w m. Zaborów 120 000 zł
Błędów grójecki Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów 120 000 zł
Chynów grójecki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Staniszewice w km 0+000 – 0+700 120 000 zł
Goszczyn grójecki Przebudowa drogi gminnej nr 160416W w miejscowości Goszczyn ul. Kozietulska 120 000 zł
Grójec M. i Gm. grójecki Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 0+645 do km 1+650 170 000 zł
Jasieniec grójecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Jasieniec i Warpęsy, gmina Jasieniec 50 000 zł
Mogielnica grójecki Przebudowa drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziczna 160 000 zł
Nowe Miasto nad Pilicą grójecki Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Pobiedna 50 000 zł
Pniewy grójecki Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Wilczoruda – Parcela 120 000 zł
Warka grójecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka 120 000 zł
Głowaczów kozienicki  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałów 100 000 zł
Gniewoszów kozienicki Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola 100 000 zł
Grabów nad Pilicą kozienicki Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola w Gminie Grabów nad Pilicą 120 000 zł
Kozienice kozienicki Budowa drogi gminnej 08KDD w m. Chinów 50 000 zł
Magnuszew kozienicki Modernizacja drogi od wsi Bożówka do wsi Przydworzyce 80 000 zł
Magnuszew kozienicki Modernizacja drogi od wsi Osiemborów w kierunku Wilczkowic Dolnych 80 000 zł
Sieciechów kozienicki Przebudowa drogi gminnej na działkach 430, 496 w m. Głusiec 50 000 zł
Sieciechów kozienicki Przebudowa drogi gminnej Słowiki Stare Leśna Rzeka 30 000 zł
Serock legionowski Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze 120 000 zł
Chotcza lipski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wola Solecka o długości 890 mb 70 000 zł
Chotcza lipski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymienica Nowa o długości 740 mb 50 000 zł
Lipsko M. i Gm. lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190314W na odcinku Józefów – Kopanina, długość odcinka 999 mb 100 000 zł
Rzeczniów lipski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (obręb Rzechów Wieś), działka nr ewid. 71 50 000 zł
Sienno lipski  Przebudowa drogi gminnej 190537 W w miejscowości Stara Wieś działka nr 808 76 000 zł
Solec nad Wisłą lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w Boiskach Kolonii na długości 700 mb. 60 000 zł
Solec nad Wisłą lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190636W na odcinku od km 0+009,40 do km 0+708,0 w miejscowości Pawłowice 40 000 zł
Huszlew łosicki Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin, Gmina Huszlew 50 000 zł
Łosice M. i Gm. łosicki Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków 130 000 zł
Platerów łosicki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew od km 0+000 do km 0+620 na działce o nr ew. 427 65 000 zł
Platerów łosicki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew Kolonia od km 0+000 do km 0+504 na działce o nr ew. 140 65 000 zł
Sarnaki łosicki Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Chybów 72 000 zł
Stara Kornica łosicki Modernizacja drogi gminnej Nr 200614W w miejscowości Kobylany 120 000 zł
Czerwonka makowski Przebudowa drogi gminnej nr 210109W w miejscowości Czerwonka Włościańska na działkach o nr ewid. 320 i 450 60 000 zł
Karniewo makowski Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chełchy Dzierskie – Chełchy Chabdzyno 90 000 zł
Karniewo makowski Przebudowa drogi gminnej nr 210207W Żabin Karniewski – Szlasy Złotki – Pomaski 50 000 zł
Krasnosielc makowski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne 50 000 zł
Krasnosielc makowski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Zwierzyniec 50 000 zł
Maków Mazowiecki M. makowski Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki – Zakliczewo 50 000 zł
Młynarze makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieluń o długości 865 mb w gminie Młynarze 60 000 zł
Płoniawy Bramura makowski  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodkowo – Załogi 95 000 zł
Płoniawy Bramura makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoniwy 85 000 zł
Różan makowski Przebudowa drogi gminnej we wsi Załęże Wielkie 50 000 zł
Rzewnie makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boruty na odcinku o długości 1,226 km 110 000 zł
Rzewnie makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczony odcinek o długości 0,45 km 30 000 zł
Sypniewo makowski Przebudowa drogi gminnej Glinki Rafały – Chełchy 120 000 zł
Szelków makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21,42,43 120 000 zł
Cegłów miński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woźbin, gmina Cegłów 103 000 zł
Dębe Wielkie miński Przebudowa odcinka drogi gminnej 220229 W w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie 70 000 zł
Dobre miński Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia 50 000 zł
Halinów miński Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów 50 000 zł
Jakubów miński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna gmina Jakubów 100 000 zł
Kałuszyn miński Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gmina Kałuszyn 120 000 zł
Latowicz miński Przebudowa drogi gminnej nr 220709W w miejscowości Oleksianka (etap I) 50 000 zł
Mrozy miński Przebudowa drogi publicznej gminnej w Toporze, gmina Mrozy 60 000 zł
Siennica miński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap II 76 000 zł
Stanisławów miński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja gmina Stanisławów 120 000 zł
Dzierzgowo mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady, gmina Dzierzgowo 50 000 zł
Lipowiec Kościelny mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kęczewo 57 000 zł
Radzanów mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Zbęskie 120 000 zł
Strzegowo mławski Przebudowa drogi Marysinek – Budy Budzkie 60 000 zł
Stupsk mławski Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo-Kolonia od km 2+100,00 do km 3+002,00 120 000 zł
Szreńsk mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego na odc. w m. Krzywki Piaski i m. Krzywki Bośki 145 000 zł
Szydłowo mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Szydłówek 120 000 zł
Wieczfnia Kościelna mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia 120 000 zł
Wiśniewo mławski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe 120 000 zł
Czosnów nowodworski Przebudowa drogi 240178W ul. Spacerowa w m. Sowiej Woli gm. Czosnów 170 000 zł
Leoncin nowodworski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stanisławów gm. Leoncin 50 000 zł
Nasielsk nowodworski Przebudowa drogi gminnej w Czajkach 50 000 zł
Pomiechówek nowodworski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysły 50 000 zł
Zakroczym nowodworski Przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym 120 000 zł
Baranowo ostrołęcki Przebudowa drogi Zawady – Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 120 000 zł
Czarnia ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej (pełniącej rolę drogi transportu rolnego) we wsi Bandysie na odc. od km 0+016,00 – do km 1+011,00 70 000 zł
Czerwin ostrołęcki Budowa drogi gminnej w msc. Choromany – Witnice w gm. Czerwin 80 000 zł
Goworowo ostrołęcki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Żabin, gm. Goworowo 60 000 zł
Kadzidło ostrołęcki Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach 120 000 zł
Lelis ostrołęcki Przebudowa drogi na dz. nr 285/1 w msc. Obierwia 120 000 zł
Łyse ostrołęcki Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek od km 0+900,00 do km 1+676,94 80 000 zł
Myszyniec ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary 50 000 zł
Olszewo-Borki ostrołęcki Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Białobrzeg Bliższy i Białobrzeg Dalszy – Kolonia Zarzecze 50 000 zł
Rzekuń ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 322/2, 322/1 w Daniszewie 110 000 zł
Troszyn ostrołęcki Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare 50 000 zł
Andrzejewo ostrowski Przebudowa drogi gminnej nr dz. 50 w obrębie miejscowości Żelazy-Brokowo w kilometrażu 0+000 – 0+998 140 000 zł
Małkinia Górna ostrowski Budowa drogi gminnej w miejscowości Niegowiec 85 000 zł
Nur ostrowski Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec 80 000 zł
Ostrów Mazowiecka Gm. ostrowski Przebudowa drogi gminnej Kacpury – Sagaje 50 000 zł
Stary Lubotyń ostrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulęcin Włościański – etap II 50 000 zł
Szulborze Wielkie ostrowski Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup-Kolonia w lokalizacji 1+090,0 – 1+514,00 – Etap III 60 000 zł
Szulborze Wielkie ostrowski Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Janczewo Wielkie 50 000 zł
Wąsewo ostrowski Przebudowa dróg dojazdowych do pól w obrębach geodezyjnych Zastawie, Brudki Kolonia, Wąsewo na terenie gminy Wąsewo 120 000 zł
Zaręby Kościelne ostrowski Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km 0+000-0+221,00 50 000 zł
Celestynów otwocki Przebudowa drogi do gruntów rolnych działka ewid. nr 187 obręb geodezyjny 11 – REGUT 64 000 zł
Karczew otwocki Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew 100 000 zł
Kołbiel otwocki Przebudowa ul. Wspólnej w miejscowości Karpiska 60 000 zł
Osieck otwocki Przebudowa drogi gminnej nr 271346W w miejscowości Nowe Kościeliska 60 000 zł
Sobienie-Jeziory otwocki Modernizacja drogi gminnej Nr 270709W w miejscowości Śniadków Dolny w km 0+000÷1+336 60 000 zł
Wiązowna otwocki Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu 50 000 zł
Góra Kalwaria M. i Gm. piaseczyński Przebudowa drogi gminnej – ulicy Polnej w Cendrowicach 90 000 zł
Góra Kalwaria M. i Gm. piaseczyński Przebudowa odcinka drogi gminnej Wólka Załęska – Tomice 80 000 zł
Konstancin-Jeziorna piaseczyński Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach 115 000 zł
Tarczyn piaseczyński Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchostrudze 100 000 zł
Bielsk płocki Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Ułtowo – etap I 120 000 zł
Bodzanów płocki Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Gromice relacji Archutowo – Archutówko 70 000 zł
Brudzeń Duży płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży 50 000 zł
Bulkowo płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290422W w miejscowości Rogowo 50 000 zł
Drobin M. i Gm. płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki 50 000 zł
Gąbin M. i Gm. płocki Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwików, gm. Gąbin stanowiącej dojazd do gruntów rolnych 70 000 zł
Łąck płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie 120 000 zł
Mała Wieś płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare 50 000 zł
Nowy Duninów płocki Budowa drogi gminnej Nowy Duninów – Trzcianno – Etap I 118 000 zł
Radzanowo płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino „Parcele” 109 000 zł
Radzanowo płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino – dz. nr ew. 222 71 000 zł
Słubice płocki Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy, długość 950 mb 80 000 zł
Słupno płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi 170 000 zł
Stara Biała płocki Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejscowości Nowe Proboszczewice 50 000 zł
Wyszogród Gm. i M. płocki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka o długości 1240 mb. 50 000 zł
Baboszewo płoński Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy 100 000 zł
Czerwińsk nad Wisłą płoński Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Garwolewie 50 000 zł
Dzierzążnia płoński Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże 50 000 zł
Naruszewo płoński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo 100 000 zł
Płońsk Gm. płoński Przebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk w km 0+900,0 – 1+542,0 120 000 zł
Raciąż Gm. płoński Przebudowa drogi gminnej Nr 301028W relacji Szczepkowo – Grzybowo – Dreglin oznaczonej nr ewid. działki 237 w miejscowości Grzybowo, gmina Raciąż 80 000 zł
Raciąż M. płoński Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż 118 000 zł
Sochocin płoński Przebudowa drogi gminnej Nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy w km 0+017-0+380 120 000 zł
Załuski płoński Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W 120 000 zł
Nadarzyn pruszkowski Budowa odcinka drogi nr 310346W pomiędzy m. Rusiec a m. Parole, gmina Nadarzyn 170 000 zł
Czernice Borowe przasnyski Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec – etap II 100 000 zł
Czernice Borowe przasnyski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kownaty Maciejowięta 30 000 zł
Jednorożec przasnyski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jednorożec i Drążdżewo Nowe 60 000 zł
Krasne przasnyski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krasne – Augustów 60 000 zł
Krzynowłoga Mała przasnyski Modernizacja drogi na terenie wsi Gadomiec-Jędryki o długości 999 m 60 000 zł
Przasnysz Gm. przasnyski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki 120 000 zł
Przasnysz M. przasnyski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Pielgrzymkowa) 29 000 zł
Borkowice przysuski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie 120 000 zł
Gielniów przysuski Przebudowa drogi gminnej nr 330236W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Wywóz – Gielniów 50 000 zł
Klwów przysuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów 110 000 zł
Odrzywół przysuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myślakowice-Kolonia 50 000 zł
Potworów przysuski Budowa drogi gminnej nr 330554W Dąbrowa – Jamki od km 1+500 do km 1+865 – I etap 50 000 zł
Przysucha Gm. i M. przysuski Rozbudowa drogi gminnej Wistka – Beźnik 50 000 zł
Rusinów przysuski Przebudowa drogi gminnej na odcinku Grabowa – Władysławów dz. nr 96; 938; 284; 2364/2 80 000 zł
Wieniawa przysuski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zadąbrów dz. nr ewid. 108 50 000 zł
Gzy pułtuski Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Grochy Serwatki km 0+490 – 0+995 160 000 zł
Obryte pułtuski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele 120 000 zł
Pokrzywnica pułtuski Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo, etap II 120 000 zł
Pułtusk pułtuski Przebudowa drogi w miejscowości Lipniki Nowe w Gminie Pułtusk 170 000 zł
Świercze pułtuski Przebudowa drogi gminnej nr 340539W Strzegocin – Brodowo, gm Świercze 50 000 zł
Winnica pułtuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże 50 000 zł
Zatory pułtuski Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Zdziebórz do m. Dębiny, gmina Zatory 100 000 zł
Gózd radomski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki – etap I 50 000 zł
Iłża radomski Przebudowa drogi gminnej nr 350217W Prędocin – Prędocinek 170 000 zł
Jastrzębia radomski Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 316/2 w miejscowości Lesiów 60 000 zł
Kowala radomski Budowa drogi gminnej w m. Kosów – etap III 130 000 zł
Przytyk radomski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wrzeszczowska 120 000 zł
Skaryszew radomski Budowa drogi gminnej Odechów „Gawroniec” – Wólka Twarogowa 120 000 zł
Wierzbica radomski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka 120 000 zł
Zakrzew radomski Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska etap II 50 000 zł
Domanice siedlecki Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ew. 298 w miejscowości Śmiary-Kolonia 80 000 zł
Korczew siedlecki Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda 120 000 zł
Kotuń siedlecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4 120 000 zł
Mokobody siedlecki Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Męczyn nr ew. działki 106, 95/2 o długości 0,700 km 50 000 zł
Mordy M. i Gm. siedlecki Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz 50 000 zł
Paprotnia siedlecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koryciany na działce nr 195 gm. Paprotnia 50 000 zł
Przesmyki siedlecki Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr geod. 1117 i 1113 100 000 zł
Siedlce Gm. siedlecki Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole, gmina Siedlce 120 000 zł
Suchożebry siedlecki Modernizacja drogi gminnej – ul. Granicznej w miejscowości Podnieśno – Etap II 50 000 zł
Wiśniew siedlecki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Borki-Sołdy – Borki-Paduchy od km 0+000 do km 1+060 na działkach o numerach ewidencyjnych 34, 56 w obrębie Borki-Sołdy oraz 79 w obrębie Borki-Paduchy o długości 1060 mb 70 000 zł
Wodynie siedlecki Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Północna) w miejscowości Wodynie 50 000 zł
Zbuczyn siedlecki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olędy 50 000 zł
Gozdowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronoszewice 60 000 zł
Mochowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo 120 000 zł
Rościszewo sierpecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie – Kolonia, gm. Rościszewo 120 000 zł
Sierpc Gm. sierpecki Modernizacja drogi gminnej nr 370513W Piastowo – Piastowo Nowe Gmina Sierpc Powiat Sierpecki 50 000 zł
Sierpc M. sierpecki Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu 120 000 zł
Szczutowo sierpecki Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie etap II 50 000 zł
Zawidz sierpecki Przebudowa drogi gminnej nr 370071W do gruntów rolnych na odcinku wsi Kosmaczewo gm. Zawidz 100 000 zł
Brochów sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106 80 000 zł
Iłów sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek, gm. Iłów 120 000 zł
Młodzieszyn sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów w gm. Młodzieszyn 120 000 zł
Nowa Sucha sochaczewski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów 100 000 zł
Nowa Sucha sochaczewski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzymówka 30 000 zł
Rybno sochaczewski Przebudowa drogi gminnej nr 380524W Rybno – Jasieniec 120 000 zł
Sochaczew Gm. sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kąty – Altanka – I Etap 170 000 zł
Teresin sochaczewski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 133 obręb geod. Nowe Gnatowice 163 000 zł
Bielany sokołowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie Małe 50 000 zł
Ceranów sokołowski Przebudowa drogi gminnej nr 338, 155, 151 dojazdowej do pól w miejscowości Pustelnik Gmina Ceranów 60 000 zł
Jabłonna Lacka sokołowski Przebudowa drogi gminnej nr 390317W Stara Jabłonna – Tończa na odcinku od km 0+707 do km 2+192 150 000 zł
Kosów Lacki sokołowski Przebudowa drogi gminnej nr 390415W od km 0+000,00 do km 0+850,00 w miejscowości Dębe, gmina Kosów Lacki 120 000 zł
Repki sokołowski Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 390526W do miejscowości Skrzeszew E 50 000 zł
Sabnie sokołowski Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 191 w miejscowości Hołowienki 60 000 zł
Sokołów Podlaski sokołowski Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolne Pole – Justynów od km 0+000 do km 0+680 na terenie gminy Sokołów Podlaski 70 000 zł
Sterdyń sokołowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Kolonia 50 000 zł
Chlewiska szydłowiecki Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Broniów dz. nr 447 47 000 zł
Jastrząb szydłowiecki Budowa odcinka drogi gminnej na działce nr 151/2 w miejscowości Kolonia Kuźnia 60 000 zł
Mirów szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zbijów Duży 110 000 zł
Orońsko szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 400412W relacji Chronów – Kolonia Dolna – granica gminy Orońsko (Karszewy) 60 000 zł
Szydłowiec szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy gmina Szydłowiec 120 000 zł
Błonie warszawski zachodni Przebudowa drogi gminnej ul. Gwiaździsta w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie 200 000 zł
Kampinos warszawski zachodni Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos 50 000 zł
Stare Babice warszawski zachodni Przebudowa drogi gminnej nr 411310W – ul. Bugaj na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawskiej do granicy gminy Stare Babice 170 000 zł
Grębków węgrowski Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Aleksandrówka 80 000 zł
Korytnica węgrowski Przebudowa drogi gminnej Korytnica – Jaczew 130 000 zł
Liw węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruchna 50 000 zł
Łochów węgrowski Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 50 000 zł
Miedzna węgrowski Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zuzułka 50 000 zł
Sadowne węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka 140 000 zł
Wierzbno węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno 50 000 zł
Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 430102W Zaścienie – Karolew, Gmina Dąbrówka 50 000 zł
Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Szewnica 110 000 zł
Klembów wołomiński Budowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85 m w miejscowości Nowy Kraszew 100 000 zł
Poświętne wołomiński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne) 120 000 zł
Radzymin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady – III Etap 70 000 zł
Strachówka wołomiński Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Wielgi 80 000 zł
Strachówka wołomiński Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Miąski 30 000 zł
Tłuszcz wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek od km 0+000.00 do km 0+440.00 110 000 zł
Wołomin wołomiński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w m. Mostówka w gminie Wołomin (dz. ew. nr 149) – etap I 70 000 zł
Długosiodło wyszkowski Przebudowa drogi gminnej nr 440229W w miejscowości Przetycz Włościańska 119 000 zł
Rząśnik wyszkowski Modernizacja drogi transportu rolnego w Komorowie, gmina Rząśnik 90 000 zł
Somianka wyszkowski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasieniec 120 000 zł
Zabrodzie wyszkowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków 50 000 zł
Kazanów zwoleński Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych Kazanów – Miechów 100 000 zł
Policzna zwoleński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka 90 000 zł
Przyłęk zwoleński Przebudowa drogi gminnej na działce dz. 244/2 w m. Andrzejów (DG 450334W) 50 000 zł
Tczów zwoleński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 o długości 925,0 mb gmina Tczów powiat zwoleński 50 000 zł
Zwoleń zwoleński Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Sycyna Północna – Barycz gm. Zwoleń 130 000 zł
Bieżuń żuromiński Przebudowa drogi gminnej nr 460120W Bieżuń – Mak 120 000 zł
Kuczbork-Osada żuromiński Przebudowa drogi gminnej nr 460203W Chodubka – Kolonia Kuczbork 50 000 zł
Lubowidz żuromiński Przebudowa drogi gminnej w m. Wylazłowo 50 000 zł
Lutocin żuromiński Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec 50 000 zł
Siemiątkowo żuromiński Budowa drogi gminnej Siemiątkowo Rogale – Antoniewo odcinek od km 1+000,00 do km 2+752,58 – etap drugi 120 000 zł
Żuromin żuromiński Modernizacja drogi gminnej Olszewo – Sadowo 60 000 zł
Mszczonów żyrardowski Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie gmina Mszczonów 70 000 zł
Wiskitki żyrardowski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Guzów, Gmina Wiskitki 100 000 zł
SUMA 22 625 000 zł

 

Nadesłał: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *