ARTYKUŁY

130 szkół dostanie komputery od samorządu Mazowsza

Komputery stacjonarne, laptopy, projektory multimedialne czy tablety i oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną – samorząd Mazowsza ogłosił nabór szkół do unijnego projektu. Ponad 20 mln zł zostanie przeznaczonych na wsparcie dla ok. 130 placówek z regionu. Nabór trwa tylko do 7 czerwca br.

 Dzięki środkom z UE po raz kolejny do szkół trafi sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych – zaznacza marszałek Adam Struzik– W obecnej sytuacji trudno jest prognozować, czy jesienią nie czeka nas kolejny skok zachorowań i ponowny powrót do trybu zdalnego. Nasza pomoc dla szkół to jednak nie tylko inwestycja w ten system nauczenia, z którym od roku mierzą się uczniowie i nauczyciele. Sprzęt będzie wykorzystywany również wtedy, gdy młodzi ludzie wrócą już do nauki stacjonarnej – dodaje marszałek.

Jak zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego pandemia była dużym zaskoczeniem, i nikt z nas nie był nią przygotowany. – Okazało się, że wielu uczniów zostało wykluczonych z nauki ze względu na brak odpowiedniego sprzętu czy oprogramowania. Jasne stało się dla nas, że trzeba szybko zareagować i pomóc. Nie mogliśmy przecież zostawić bez wsparcia młodych ludzi, którzy ze względu na brak technicznych możliwości nie mogli uczestniczyć w lekcjach. Uruchomiliśmy więc środki unijne i pomogliśmy w zakupie sprzętu dla 236 szkół. W tym roku pomoc trafi do ok. 130 innych placówek z Mazowsza – dodaje.

130 szkół ze sprzętem o wartości 80 tys. zł każda

Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Wsparcie otrzyma ok. 130 placówek, a przewidziana wysokość dofinansowania dla jednej szkoły to co najmniej 80 tys. zł.

O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się samorządy lokalne, wnioskując o pomoc dla szkoły prowadzącej kształcenie ogólne. Co ważne na dofinansowanie mogą liczyć szkoły, które do tej pory nie otrzymały pomocy w ramach projektu. Wsparcie możne otrzymać tylko jedna szkoła, za wyjątkiem miast na prawach powiatu, tj.: Warszawy, która może otrzymać wsparcie maksymalnie dla sześciu szkół oraz Radomia, Siedlec, Płocka, Ostrołęki, które z kolei mogą otrzymać wsparcie maksymalnie dla trzech szkół.

Wnioski o wsparcie można składać do 7 czerwca 2021 r. 

 

Nadesłał

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *