INNE

Mimo pandemii kondycja Mazowsza stabilna (Fitch)

Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”, zdolność obsługi zadłużenia na poziomie aa, a wskaźnik spłaty zadłużenia odpowiada kategorii aaa. Ich perspektywa jest stabilna. Potwierdzenie ratingów oznacza, że Mazowsze utrzymuje solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność finansową.

 STABILNE DOCHODY

Dochody województwa mazowieckiego utrzymują się na dosyć stabilnym poziomie i jest to dla nas dobra wiadomość – zaznacza skarbnik województwa mazowieckiego Marek Miesztalski. – Były obawy pod koniec zeszłego roku czy kryzys i pandemia nie wpłyną także na nasze finanse. Okazało się, że ten wpływ owszem jest, ale jest mniejszy niż się tego spodziewaliśmy. Finanse województwa są w dobrym stanie, czego wynikiem są wysokie ratingi. To cieszy, bo przecież nie rezygnujemy z planów inwestycyjnych i rozwojowych – dodaje.

Fitch potwierdził długoterminowy rating w walucie zagranicznej i krajowej dla województwa mazowieckiego na poziomie „A-”.Sytuacja finansowa jest „na tyle dobra, aby utrzymać nadane oceny na obecnym poziomie, pomimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa, które z pewnym opóźnieniem mogą przełożyć się na niższe wpływy z CIT w 2021r.”

Agencja zauważa, że profil ryzyka województwa mazowieckiego odzwierciedla stosunkowo niskie ryzyko, że pokrycie obsługi zadłużenia województwa z nadwyżki operacyjnej w okresie prognozy (2021-2025) spadnie nieoczekiwanie do niewystarczającego poziomu.

NAJBOGATSZY REGION

Fitch podkreśla również, że województwo mazowieckie jest największym i najbogatszym regionem w Polsce. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2018 roku wyniósł 20.800 euro i znacznie przekroczył średnią krajową (12.900 euro).

Ponadto Fitch zauważa, że zrealizowane dochody podatkowe przewyższały znacznie oczekiwania, gdyż w związku z pandemią agencja spodziewała się, że spadną one o 25%. Agencja prognozuje jednak, że ryzyko spadku dochodów CIT istnieje nadal i pandemia może z pewnym opóźnieniem wpłynąć negatywnie na budżet województwa. W swoich prognozach FITCH uwzględnił także skutki wprowadzenia zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (CIT Estoński), które zgodnie z szacunkiem władz województwa mogą oznaczać ubytek dochodów CIT o prawie 700 mln zł w następnych trzech latach. Fitch prognozuje, że dochody CIT mogą spaść o 10% w 2021 r. zanim nastąpi stopniowe ich odbicie począwszy od 2022r.  Jednakże, w sytuacji znaczącego spadku dochodów, województwo mazowieckie jest w stanie zrekompensować to wysoką elastycznością w ograniczeniu wydatków.

640 MLN ZŁ NA JANOSIKOWE

Agencja ocenia możliwość zwiększenia dochodów przez województwo jako „słabą”. Mazowsze ma najwyższy udział w CIT w dochodach ogółem (68% w 2020 r.) spośród województw (średnia około 40%). Dodatkowo województwo mazowieckie jest największym płatnikiem tzw. janosikowego. W 2021 r. wpłaci 638,8 mln zł na rzecz mechanizmu wyrównywania dochodów województw, w porównaniu do 593 mln zł w 2020 r.

Fitch wskazuje, że poziom zadłużenia odpowiada kategorii aa dla zdolności obsługi zadłużenia, ponieważ bieżące dochody województwa mazowieckiego są podatne na wahania, zwłaszcza w obliczu niepewności związanej ze skutkami pandemii oraz niedawnych zmian w ustawie CIT. Jednak w opinii agencji województwo mazowieckie nadal cechuje znaczna siła finansowa w radzeniu sobie ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Wskaźnik spłaty zadłużenia odpowiada kategorii aaa.

Biorąc pod uwagę „średni” profil ryzyka oraz ocenę zdolności obsługi zadłużenia ‘aa’, samodzielny profil kredytowy województwa mazowieckiego wynosi „a+”. Ratingi województwa są ograniczone ratingami Polski.

 

 

BP Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *