ARTYKUŁYPRAWO

Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę

Część 1 mini serii dotyczącej tego co dzieje się w prawie pracy na początku roku.

W tym filmie skutki podwyższenia wynagrodzenia minimalnego tj. czy konieczne będzie sporządzenie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę, dodatki za pracę w porze nocnej, minimalne odszkodowanie za mobbing i dyskryminację, maksymalne kwoty odpraw w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Obiecane ściągi Basi: https://beataprawopracy.blogspot.com/… Podstawy prawne: – art. 18(3d), 94(3) § 4, 149 § 1 Kodeksu pracy – art. 8 ust. 4 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1696 ze zm.) – art. 15gd ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.

 

 

Autor: Beata Naróg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *