ARTYKUŁYPOLECANE

Eko-Patrol angażowany przez mieszkańców

Funkcjonujący w szeregach płockiej  Straży Miejskiej Eko-Patrol ma powody do zadowolenia. Jego działalność już jest dostrzegana przez mieszkańców, a co najważniejsze – wiedzą oni, gdzie interweniować
w sprawach związanych ze zwierzętami w mieście.

Choć Eko – Patrol  funkcjonuje od 3 tygodni to dyżurny Straży Miejskiej przyjął już kilka zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji względem potrzebujących ratunku zwierząt.

Najczęściej funkcjonariusze byli wzywani do chorych kotów, znalezionych przez płocczan na miejskich osiedlach.  Strażnicy z Eko – Patrolu mają za sobą także pierwszą interwencję przeprowadzoną wspólnie z członkami Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom „Arka”. Interwencja polegała na sprawdzeniu anonimowego donosu dotyczącego warunków w jakich przebywają dwa duże psy, dwutygodniowy szczeniaczek, świnka morska, 2 koty i 5 papug. I, choć zwierzęta trzymane są w bloku mieszkalnym to kontrola nie wykazała żadnych większych uchybień w opiece nad tą gromadką. Może z jednym wyjątkiem, właścicielka zapomniała zaszczepić psy i ukarana została mandatem za brak szczepień.

Do zadań ,ekologów” ze straży miejskiej należy również  m.in. kontrola dzikich wysypisk śmieci. Skontrolowano ich 60, kilka zostało już zlikwidowanych. Sprawdzono  czym właściciele palą w 19 kotłowniach, podjęto działania w 16 przypadkach odnośnie śmieci leżących przy altanach śmietnikowych .

Poza tym, strażnicy działający w patrolu ekologicznym zajmują się kontrolowaniem posesji przeprowadzono, ich  16 pod względem posiadania umów na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz  ścigają sprawców niszczenia zieleni.

Żeby skutecznie podejmować interwencje strażnicy mają do dyspozycji   dwuosobowy elektryczny samochód. W tylnej części pojazdu znajduje się specjalistyczny sprzęt do odławiania oraz transportowania zwierząt, taki jak : chwytaki, podbieraki, pętle do chwytania psów oraz zestaw do odławiania węży.  Ponadto Eko – Patrol wyposażony jest w specjalistyczny czytnik służący do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia zagubione zwierzęta mogą trafić bezpośrednio do właściciela, zamiast do schroniska. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla właściciela, jak i zwierzęcia, które unika stresu związanego z pobytem w nowym miejscu.

Przypominamy, że obecnie w płockim  Eko – Patrolu pełni służbę 6 funkcjonariuszy. W pierwszym etapie ich przeszkoleniem zajęli się działacze OTOZ Animal oraz pracownicy płockiego ogrodu zoologicznego. Strażnicy w najbliższym czasie, na ile pozwoli pandemia przejdą  kolejne szkolenia, których celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie odławiania dzikich zwierząt na terenach miejskich i pomocy zwierzętom.

Członkowie Eko – Patrolu muszą dysponować szeroką wiedzą na temat zachowania dzikich zwierząt, ponieważ praca z nimi niesie ze sobą duże ryzyko. Każde, nawet najmniejsze zwierzę, może zaatakować strażnika, gdy ten będzie próbował mu pomóc. Dlatego funkcjonariusze muszą być regularnie szkoleni
z zakresu bezpieczeństwa w pracy z dziką zwierzyną.

Przypominamy, zadania Eko-Patrolu
Głównym założeniem funkcjonowania Eko-Patrolu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na egzekwowanie przepisów związanych z odpadami, ochroną środowiska, ochroną zwierząt, a także działaniami proekologicznymi i edukacyjnymi.

Główne zadania „Ekopatrolu”:

  • kontrola miejsc dzikich wysypisk śmieci,
  • kontrola miejsc nielegalnego wycinania drzew,
  • kontrola w zakresie spalania odpadów,
  • reagowanie w sytuacji pojawienia się dzikich zwierząt na terenie miasta,
  • egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
  • kontrola nieruchomości w zakresie umów na wywóz odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
  • wraki pojazdów,
  • reagowanie w sytuacji naruszenia przepisów Ustawy o odpadach, Ustawy o ochronie środowiska, Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • działania edukacyjne oraz prewencyjno – profilaktyczne

SM Płock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *