ARTYKUŁYPOLECANE

250 mln zł na programy wsparcia od samorządu Mazowsza

Remonty dróg gminnych i powiatowych, obiekty sportowe, nowe samochody dla OSP, remonty strażnic, stacje meteorologiczne, inicjatywy sołectw i działkowców – lista przedsięwzięć, które będzie można w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa. – Widzimy, że to ma sens. Kwota na nasze autorskie programy wsparcia jest niebagatelna, a ich efekty są z roku na rok coraz bardziej widoczne. Dlatego zachęcam do aktywnego udziału i zgłaszania się po środki – podsumowuje marszałek Adam Struzik.

Mazowsze pomaga samorządom

Autorskie programy wsparcia samorządu województwa mazowieckiego to już stała pozycja w budżecie regionu. Co roku władze Mazowsza przeznaczają na ten cel coraz większe pieniądze. Wynika to nie tylko z dobrej kondycji finansowej województwa, ale przede wszystkim z potrzeb samorządów i efektów, które doceniają mieszkańcy. – Dostrzegamy, że te pieniądze w pewien sposób procentują. Są impulsem rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu. Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. W ten sposób bardzo konsekwentnie realizujemy zasady samorządności, solidarności i pomocniczości. Efekty wsparcia Mazowsza widać praktycznie w każdej gminie. To bardzo buduje. Dlatego w tym roku po raz kolejny otwieramy nabory na nasze programy. Jest o co walczyć. W puli mamy blisko 250 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W tym roku na realizację aż dziesięciu programów wsparcia samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy blisko 250 mln zł. – To nasza samorządowa odpowiedź na głosy mieszkańców. Chcemy, aby wszystkim Mazowszanom żyło się komfortowo i bezpiecznie. Aby oddychali świeżym powietrzem i mieli miejsca, w których mogą odpocząć, spotkać się z bliskimi, zregenerować się. Zachęcam wszystkie mazowieckie gminy i powiaty do ubiegania się o wsparcie z budżetu Mazowsza. Szczegółowe informacje już od początku przyszłego tygodnia będzie można znaleźć na www.mazovia.pl – zachęca Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku.

151 mln zł na równomierny rozwój Mazowsza

Na realizację programu samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć. W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w regionie płockim realizowane były m.in. przebudowa drogi powiatowej relacji Góra – Dobrsk – Gralewo, budowa łącznika obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej 577, przebudowa ul. Parcelowej w nowym Duninowie, remont drogi gminnej relacji Tupadły – Niemczewo – Karsy, rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziewie w Płocku czy przebudowa i budowa ulic osiedlowych w Bielsku.

10 mln zł na obiekty sportowe

Boisko do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku, remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pacynie czy skocznia w dal i strefy workout przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie to tylko niektóre efekty programu wspierającego rozwój mazowieckiej bazy sportowej w regionie płockim. W sumie do tej pory dzięki pomocy Mazowsza powstało lub zostało wyremontowanych 289 obiektów sportowych. Rolę tego instrumentu wsparcia dostrzega Tomasz Kominek, dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Płocku – W naszym regionie w ramach tego programu powstało kilka ciekawych obiektów, które polubili mieszkańcy. To ważne, bo to właśnie z myślą o nich, o ich dobrej kondycji i samopoczuciu są realizowane tego typu działania. Teraz w dobie pandemii, pracy zdalnej i potrzebie zatroszczenia się o zdrowie, miejsca do rekreacji i sportu są na wagę złota.

 

W tym roku na rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych obiektów sportowych samorząd województwa zarezerwował 10 mln zł. Będzie można zdobyć pieniądze z budżetu Mazowsza na m.in. hale i boiska sportowe, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, a także siłownie plenerowe, pumptracki czy też place sportowo-rekreacyjne, z wyłączeniem jednak placów zabaw. Maksymalne dofinansowanie, o które można się ubiegać to 200 tys. zł. Nabór do tegorocznej edycji programu ruszy 1 marca i potrwa do 22 marca.

11 mln zł na ochronę powietrza

Na przedsięwzięcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu (MIWOPiM) władze Mazowsza przyznały aż 11 mln zł. W ramach programu będzie można się ubiegać o wsparcie na zadania z zakresu ochrony powietrza (inwentaryzacja źródeł ciepła, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne czy zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych) i ochrony mikroklimatu (zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym, tworzenie nowych i rewitalizację istniejących terenów zieleni czy retencjonowanie wody deszczowej). Nabór do programu planowany jest od 3 do 26 marca.

15 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył aż 15 mln zł na zakup lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochrony indywidualnej strażaka (hełmy strażackie z latarkami, buty strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne). Wsparciem samorządu Mazowsza mogą zostać objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), ale też te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do systemu. Nabór wniosków trwa od 1 do 12 marca br.

5 mln zł na remonty lub modernizację strażnic OSP

Strażacy ochotnicy mogą również liczyć na pomoc finansową Mazowsza przy remontach i modernizacji remiz. Radni województwa mazowieckiego wygospodarowali na ten cel 5 mln zł. Maksymalne wsparcie, o jakie można się ubiegać to 25 tys. zł. Wnioski będzie można składać w terminie od 1 do 12 marca 2021 r.

1 mln zł na ogródki działkowe

To już trzecia edycja programu wsparcia dla działkowców. Samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 1 mln zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. O wsparcie dla działkowców powinny wnioskować samorządy. Z dotacji w ramach tego programu skorzystał m.in. ROD im. Marii Konopnickiej z Sierpca. Działkowcy zmodernizowali instalację monitoringu na terenie ogródków (2019 r.) oraz wyremontowali część zewnętrznego ogrodzenia (2020 r.). Nabór wniosków ruszy 15 marca i potrwa aż do 30 kwietnia.

15,1 mln zł dla sołectw

Na realizację czwartej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze władze regionu zarezerwowały 15,1 mln zł. Liczba wspartych projektów będzie zależeć od wielkości gminy. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowanych zostało blisko 2800 różnego rodzaju projektów, w tym również te z regionu płockiego, m.in. zamontowano oświetlenie solarne w miejscowościach Nowe Grabie, Nowa Korzeniówka, Potrzebna i Kępina (gm. Gąbin), zbudowano plac zabaw w sołectwie Wrogocin (gm. Drobin) czy wyremontowano świetlicę w Rudowie (gm. Bielsk). Sołectwa będą mogły się starać, tak jak w ubiegłych latach, o wsparcie na  m.in. rewitalizację skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Nabór ruszy już na początku marca.

 

Miliony na wsparcie ZOZ-ów oraz nauczanie zdalne

Władze Mazowsza pracują jeszcze nad dwoma programami wsparcia. Jeden skierowany jest do mazowieckich szkół. Ma wspomóc uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, taki jak komputery, laptopy, drukarki oraz tablice multimedialne. W ubiegłym roku udało się na ten cel pozyskać wsparcie unijne i przy pomocy wkładu własnego województwa w wysokości 10 mln zł zrealizować projekt unijny o wartości 35 mln zł. Dzięki temu uczniowie 236 mazowieckich szkół z całego Mazowsza otrzymali pomoce naukowe przydatne w nauce zdalnej. Drugi program, nad którym pracują urzędnicy dotyczy poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby prowadzenia rehabilitacji pacjentów po COVID-19. Oba programy mają ruszyć w drugim kwartale 2021 r.

6 mln zł na remonty zabytków

W tym roku na remonty obiektów zabytkowych samorząd Mazowsza przeznaczył 6 mln zł. W ramach dotychczasowych edycji programu dofinansowano już ponad 250 inwestycji. Nabór zgłoszeń zakończył się 22 lutego br. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych regionalnych zabytków.

Marta Milewska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *