ARTYKUŁYGORĄCY NEWS

Inwestycje w Polski Laser POLFEL

Ponad 20 mln zł z UE dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Już niebawem naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku otrzymają ponad 20,3 mln zł z funduszy europejskich na rozbudowę lasera PolFEL. Umowę w tej sprawie podpisała członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

INWESTYCJE W POLSKI LASER POLFEL

Narodowe Centrum Badań Jądrowych z Otwocka zainwestuje fundusze europejskie w Polski Laser na Swobodnych Elektronach. Jego rozbudowa pozwoli zwiększyć możliwości badawcze urządzenia. Lasery na swobodnych elektronach pozwalają badać materiały, cząsteczki chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów, w których uczestniczą. W ramach projektu zaplanowano m.in. wyposażenie systemu kriogenicznego lasera PolFEL w układ skraplania helu, który zwiększy czas pracy urządzenia i umożliwi zainstalowanie nowych stacji badawczych. Naukowcy z Otwocka, dzięki unijnemu wsparciu, zbudują stanowisko testowe kriomodułów, a także kupią aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie testów i badań kriomodułu oraz skrzynię zaworową i ją zainstalują. Ponadto stacja zadań biomedycznych zostanie wyposażona w aparaturę badawczą, która po jej podłączeniu do linii fotonowych lasera PolFEL pozwoli znacząco zwiększyć możliwości badawcze w zakresie nauk biologiczno-medycznych. Środki unijne pozwolą na zbudowanie i uruchomienie tzw. laboratorium czystego z pomieszczeniami czystymi klasy ISO5 oraz stacji uzdatniania wody ultra-czystej i urządzenia do przygotowania powierzchni układów nadprzewodzących. Prowadzeniem badań z wykorzystaniem PolFELa są zainteresowane jednostki naukowe zarówno polskie, np. Instytut Wysokich Ciśnień PAN, jak i zagraniczne, np. francuski IRFU CEA.

 

Tytuł projektu: PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach 

Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Całkowita wartość projektu: 31 330 740,00 

Kwota dofinansowania: 20 326 350,00 zł

Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *