ARTYKUŁYGORĄCY NEWSPOLECANE

Alarm przeciwpowodziowy dla miasta Płocka

W związku z osiągnięciem stanów alarmowych na rzece Wiśle, Prezydent Miasta Płocka ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla Miasta Płocka. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje od godziny 14.00 dnia 08.02.2021 roku do czasu odwołania.

Mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku.

W Urzędzie Miasta Płocka odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego z udziałem służb mundurowych, przedstawicieli Wód Polskich oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja hydrologiczna i glacjalna na rzece Wiśle w rejonie stopnia wodnego Włocławek, na Zalewie Włocławskim, w rejonie Płocka i na rzece na odcinku Włocławek – Płock – Wyszogród – Modlin.

Ze względu na dynamiczną sytuację na Wiśle w górę rzeki od stopnia wodnego Włocławek związaną z napływem śryżu ze zlewni rzek Bug i Narew a także spływające wody z górnego biegu Wisły oraz niskich temperatur utrzymujących się na Mazowszu od kilku dni, istnieje możliwość wystąpienia zatoru lodowego w rejonie Płocka. Obecnie stan alarmowy został przekroczony w Płocku na jednym wodowskazie (Brama Przeciwpowodziowa Port Radziwie), natomiast na pozostałych wodowskazach w górę rzeki przekroczone są stany ostrzegawcze (o godz. 14).

Dynamika zjawisk hydrologicznych i glacjalnych jest duża, dlatego została podjęta decyzja o zabezpieczeniu ul. Gmury i ewentualnej ewakuacji mieszkańców, dla których zostaną przygotowane pokoje w Bursie Płockiej. Wszystkie służby mundurowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości.

Państwowa Straż Pożarna zwiększyła obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz specjalistyczny sprzęt. Policja oraz Straż Miejska na wypadek ewakuacji zabezpieczy dobytek mieszkańców ul. Gmury. W rejon ulicy zostanie dostarczony piasek oraz worki oraz podstawione autobusy KM Płock.

Informacje o stanie wód będziemy podawać na bieżąco.

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 14.00:

Borowiczki – 276 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 270 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 258 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN 684 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *