ARTYKUŁYGORĄCY NEWS

Ponad 92 mln zł dla subregionu płockiego w 2021 r

Inwestycje w szpitalu wojewódzkim, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich i instytucji kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu płockiego.

Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP. Na programy pomocowe samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł. Kolejnych 10 mln zł to dotacja na renowację zabytków, w tym również sakralnych. Największą pozycją w budżecie dla subregionu płockiego jest budowa ośrodka radioterapii, którego wartość szacowana jest na 90 mln zł. Niestety ten projekt nie znalazł uznania w oczach rządzących i nie otrzymał wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Władze Mazowsza ponownie zawnioskują o dofinansowanie w ramach trzeciej tury.

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

Niestety, jak zaznacza marszałek Adam Struzik, nie wszystkie plany zostaną zrealizowane. Upolitycznienie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odbiło się również na subregionie płockim. – Wnioskowaliśmy o wsparcie pięciu projektów, w tym budowy ośrodka radioterapii w Płocku. To bardzo duże przedsięwzięcie, na które od lat czekają mieszkańcy północnego Mazowsza. Niestety, projekt nie został wybrany. Nie zgadzamy się z tą decyzją, która podyktowana była politycznymi preferencjami, a nie merytoryką i obiektywną oceną. Nie poddajemy się i ponownie zawnioskujemy o wsparcie w ramach trzeciego naboru.

 

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, samorząd województwa ubiegał się o wsparcie pięciu projektów w tym jednego z subregionu płockiego: budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Koszt inwestycji szacowany jest na 90 mln zł. Niestety projekt nie został wybrany do dofinansowania.

W 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

Jak zaznacza dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, budżet Mazowsza na 2021 r. pozwoli na realizację najważniejszych przedsięwzięć. – Niektóre z nich, jak chociażby odtworzenie i aranżacja kamienicy przy ul. Kolegialnej 6 na potrzeby Muzeum Mazowieckiego, to projekty wieloletnie, które zmierzają ku końcowi. Są również i nowe przedsięwzięcia. Na uwagę zasługuje wpisanie do budżetu budowy ośrodka radioterapii przy szpitalu wojewódzkim w Płocku. To bardzo ważna inwestycja, dzięki której pacjenci onkologiczni nie będą musieli szukać pomocy w innych częściach województwa, bo znajdą ją w swojej okolicy– dodaje dyrektor Tomasz Kominek. – Dziwi fakt, że kluczowy dla mieszkańców północnego Mazowsza projekt został zignorowany przez rządzących i nie otrzymał wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –podsumowuje.

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie płockim

ZDROWIE

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie płockim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 45 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jego partnerami są Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku oraz płocka stacja pogotowia, szpital miejski w Płocku, szpital w Sierpcu i ARIONMED w Gostyninie. Do tej pory placówki te otrzymały 63 sztuki aparatury medycznej, 217 sztuk wyposażenia oraz 724 tys. sztuk środków ochrony osobistej i 15 700 litrów płynów do dezynfekcji. W niektórych placówkach trwają także roboty budowlane.

Do planów samorządu odnosi się dyrektor szpitala wojewódzkiego w Płocku Stanisław Kwiatkowski, który jednocześnie zauważa, że przed nami trudny czas. – Niestety ostatnie dni pokazują, że pandemia w naszym regionie nie ustępuje. Zajęte łóżka, izolatki, a pacjentów przybywa. Ale nie poddajemy się. Mamy sprzęt, środki ochrony osobistej i przede wszystkim ludzi, którzy mimo że pracują praktycznie non stop, chcą nieść pomoc – zaznacza. – Mam nadzieję, że mimo niesprzyjających warunków w przyszłym roku uda nam się zrealizować wszystkie plany. Te najważniejsze to przede wszystkim rozpoczęcie budowy ośrodka radioterapii. Chcemy również utworzyć ośrodek udarowy, którego w naszym regionie brakuje, a także co wymógł na nas obecny czas –  rozbudować i zmodernizować oddział obserwacyjno-zakaźny – podsumowuje dyrektor szpitala.

Planowane inwestycje:

 • budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 30 mln zł;
 • rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku z wyposażeniem – ponad 9,3 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – ponad 4,4 mln zł;
 • wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 – 500 tys. zł;
 • modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 500 tys. zł;
 • zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie – 300 tys. zł;
 • zakup kardiomonitora jezdnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie – 14,18 tys. zł;
 • modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja – 181 tys. zł.

DROGI

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu płockiego trafi ponad 16,5 mln zł.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w Pacynie, powiat gostyniński (kontynuacja prac) – 2,8 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez Lwówek (kontynuacja prac) – 2,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 559 od km 28+680 do km 30+088 na odcinku Bądkowo Jeziorne do Bądkowo Kościelne – 1,8 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 6+600 do km 8+100 w Lucieniu – 1,7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 7+100 do km 8+100 na odcinku Huta Zaborowska do Zaborów Stary – 1,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 562 od km 33+575 do km 34+575 na odcinku Uniejewo – Murzynowo – 1,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże –1 mln zł;
 • budowa obwodnicy Sierpca w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 560/budowa nowego odcinka drogi (dokumentacja) – 1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 12+894 do 13+894 na odcinku Osiek do Malanówko – 1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km19+600 do km 20+250 na odcinku Opatówiec – Staroźreby – 800 tys. zł;
 • remont ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w km 5+242 do 6+392 w Zdworzu – 600 tys. zł;
 • remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 577 od km 23+910 do km 24+010 z drogą wojewódzką nr 584 w km 0+000 do 0+065 w Sannikach – 408 tys. zł;

Na terenie subregionu płockiego zrealizowany zostanie także projekt – budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 (150 tys. zł), który został wybrany przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji BOM.

KULTURA

Na rozbudowę, modernizację instytucji kultury w subregionie płockim władze Mazowsza przeznaczą ponad 6,4 mln zł.

Część z tej puli przeznaczona będzie na sfinalizowanie inwestycji w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Jego dyrektor, Leonard Sobieraj przyznaje, że pandemia odebrała muzeum to, co najcenniejsze – zwiedzających i gości. – Mamy jednak nadzieję, że sytuacja wróci do normy i gdy będzie to możliwe wszyscy weźmiemy udział w jednym z najważniejszych wydarzeń w historii muzeum, Płocka i Mazowsza. Wiosną przyszłego roku planujemy otworzyć największą w Polsce stałą wystawę sztuki art déco. Tysiąc cennych obiektów z naszej budowanej od 15 lat kolekcji zaprezentujemy na tysiącu metrach przestrzeni wystawienniczej przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku. To wszystko nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie samorządu województwa. Dzięki jego dofinansowaniu zrealizowaliśmy pierwszy etap tej inwestycji – remont i adaptację kamienicy przy Kolegialnej. Aranżacja przestrzeni w kamienicy jest już właściwie gotowa, w tym momencie trwa dosłownie stawianie „kropki nad i”. Niedługo rozpoczniemy urządzanie ekspozycji – meble, rzemiosło, obrazy, rzeźby, moda art déco przeniosą się z dwóch sal przy Tumskiej 8 oraz z naszych magazynów do nowoczesnej przestrzeni przy Kolegialnej – podsumowuje dyrektor muzeum i dodaje – W przyszłym roku chcemy także doprowadzić do szczęśliwego końca drugi etap, budowę oficyn, w których znajdą się m.in. wystawa stała poświęcona zasłużonym mieszańcom Płocka, aula na blisko 150 osób, nowa sala wystaw czasowych mierząca 300 metrów kwadratowych i tak samo duża przestrzeń edukacyjna. Wystawa art déco, Galeria Wielkich Płocczan, sala edukacyjna dla najmłodszych, a także wystawa czasowa poświęcona sztuce dwudziestolecia międzywojennego realizowana wspólnie z warszawską Akademią Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wszystko to uświetni przypadające w 2021 roku 200-lecie Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

 

Największe zaplanowane na 2021 r. inwestycje to:

 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II – 2,8 mln zł;
 • modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek nr 1, 3 i 5 – 1,6 mln zł;
 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 1,4 mln zł;
 • aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 – 407 tys. zł;
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu – etap I dokumentacja (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – 24,9 tys. zł;

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.

Ponad 24 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

PROGRAMY WSPARCIA

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 56,4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego – 20 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 12 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 – 11 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 6 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 mln zł;
 • Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim –  703 tys. zł.

 

Marta Milewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *