ARTYKUŁY

Kolejny sprzęt w płockim szpitalu dzięki wsparciu samorządu województwa

Cały czas trwają zakupy sprzętu dla płockiego szpitala. Dzięki uruchomionemu przez samorząd województwa projektowi unijnemu, do placówki trafiają właśnie kolejne niezbędne urządzenia. W sumie to ponad 100 sztuk sprzętu i wyposażenia oraz 10,2 tys. zestawów transportowych do pobierania wymazów. Szpital prowadzi także prace remontowo-budowlane. Na ten cel placówka wydała już blisko 5,9 mln zł.

Od początku pandemii samorząd województwa dzięki środkom unijnym doposaża mazowieckie szpitale niezbędny sprzęt, urządzenia i środki ochrony. W sumie do 70 placówek, w tym stacji pogotowia ratunkowego przekazanych zostało już ponad 17,3 mln sztuk środków ochrony osobistej i blisko 40 tys. sztuk sprzętu i wyposażenia. Wartość całego projektu to aż 255 mln zł, z czego zaangażowanych zostało już 240 mln zł.

Obecnie kolejna pula środków z drugiego etapu projektu przeznaczona na doposażenie szpitali to 67,5 mln zł. Sprzęt sukcesywnie trafia do placówek. Również do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, który otrzymał blisko 7,6 mln zł. Aktualnie finalizowany jest zakup ponad 100 sztuk sprzętu i wyposażenia oraz 10,2 tys. zestawów do pobierania wymazów. Szpital podpisał 20 umów z kontrahentami. Zaangażowanych zostało już blisko 5,9 mln zł. W najbliższym czasie podpisywane będą kolejne umowy.

Pandemia nabiera na sile, a szpitale pracują na najwyższych obrotach, zauważa marszałek Adam Struzik.  – Znaleźliśmy się w punkcie, w którym każda sztuka sprzętu ratującego życie ludzkie, środki ochrony osobistej, wolne łóżka, a przede wszystkim personel medyczny są na wagę złota. Cały czas monitorujemy sytuację. Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalami i wojewodą mazowieckim. Reagujemy na potrzeby. Niestety, coraz częściej realizacja zamówień wydłuża się. A wirus ani na chwile się nie zatrzymuje  dodaje marszałek.

W ostatnim czasie Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku dzięki wsparciu samorządu zakupił: 5 aparatów EKG, 37 urządzeń do ozonowania powietrza, 2 lampy czołowe diagnostyczne oraz 2 maszyny do szorowania podłóg z dwiema szczotkami. Wcześniej placówka nabyła już videofiberoendoskop, aparat USG oraz pojemniki i stelaże na odpady zakaźne.

Jak zauważa dyrektor szpitala wojewódzkiego w Płocku Stanisław Kwiatkowski, potrzeby są ogromne. – Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie od samorządu województwa w postaci środków ochrony osobistej, jak również niezbędnego do walki z COVID-19 sprzętu i wyposażenia. Część zakupów finalizujemy sami. Nie jest to łatwe. Coraz częściej terminy dostaw wydłużają się, a pacjentów przybywa – podsumowuje.

W trakcie realizacji są zamówienia dotyczące m.in. zakupu tomografu komputerowego, 2 komór laminarnych, stacji generatora tlenu medycznego, urządzeń do ozonowania powietrza, biometru optycznego, zestawu odczynników i testów do platformy molekularnej do diagnostyki genetycznej mikroorganizmów czy umywalkowych baterii bezdotykowych.

Dodatkowo placówka ma w planach zakup m.in. wózków medycznych reanimacyjnych z wyposaże4niem, komór izolacyjnych do przewozu zakażonych pacjentów, kardiomonitorów oraz zestawów transportowych do pobierania wymazów.

Ponadto w placówce trwają prace remontowe. W salach chorych oddziału wewnętrznego wydzielonych zostanie 10 węzłów sanitarnych, a na oddziale kardiologicznym – 8. Sale zostaną pomalowane farbą bakteriobójczą. W części tzw. covidowej zainstalowany zostanie zestaw drzwi/śluz zabezpieczających. W budynku głównym od strony oddziału obserwacyjno-zakaźnego zainstalowane zostaną bezdotykowe drzwi wejściowe. Na oddziałach pojawią się bezdotykowe baterie umywalkowe.

 

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 255 mln zł, z tego 224,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

 

 

 

Marta Milewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *