ARTYKUŁY

Więcej środków do walki z epidemią dla mazowieckich szpitali

Mazowsze realizuje obecnie jeden z największych projektów unijnych. Zaangażowanych zostało już 195 mln zł z puli 255 mln zł. Dzięki tym środkom samorząd Mazowsza zakupił już ponad 17,4 mln środków ochrony osobistej i ponad 39 tys. sprzętu i wyposażenia. Cel jest jeden – zabezpieczenie personelu medycznego i pacjentów w walce z COVID-19. Właśnie ruszają kolejne zakupy środków ochrony osobistej.

 Od początku pandemii wspieraliśmy mazowieckie szpitale kupując specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną podkreśla marszałek Adam Struzik. – Zakupiliśmy także testy, aby personel medyczny mógł uzyskać szybką diagnostykę. Cały czas monitorujemy sytuację i przekazujemy nasze wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Do tej pory zaangażowaliśmy już ponad 195 mln zł – dodaje.

255 mln zł na walkę z COVID-19

Samorząd Mazowsza jako pierwszy polski region zdecydował się na uruchomienie środków unijnych na walkę z COVID-19. W projekcie bierze udział 75 partnerów z całego województwa. Są wśród nich zarówno szpitale wojewódzkie, miejskie, akademickie, jak i powiatowe. Niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej trafiły także do stacji pogotowia ratunkowego.

Ponad 17,4 tys. środków ochrony osobistej

Do tej pory władze Mazowsza zakupiły ponad 17,4 mln środków ochrony osobistej. Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc to niezbędne wsparcie, dzięki któremu zarówno personel medyczny, jak i pacjenci powinni czuć się bezpieczni. – Zapewnienie środków ochrony osobistej było priorytetem. Wiele placówek borykało się z ich brakiem, a bez tego personel medyczny nie mógłby udzielać pomocy pacjentom. To wciąż towar deficytowy. A przecież każdego dnia szpitale wykorzystują go w ogromnych ilościach. Dlatego monitorujemy sytuację i na bieżąco reagujemy na zgłaszane przez placówki zapotrzebowanie – dodaje.

Ponad 39,6 tys. sztuk wyposażenia i specjalistycznego sprzętu

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza do placówek medycznych trafiło również ponad 39,6 tys. sztuk niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego. W momencie ogłoszenia pandemii potrzeby szpitali były ogromne. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiele obawiało się, że z uwagi na braki w sprzęcie i wyposażeniu nie będzie w stanie udzielić pomocy osobom zakażonym na odpowiednim poziomie. – Nasza reakcja była natychmiastowa. Systematycznie do partnerów projektu trafiały kolejne partie zakupionego w ramach unijnego wsparcia sprzętu. Potrzeby były różne – od termometrów i stetoskopów po respiratory, kardiomonitory czy łóżka do intensywnego nadzoru – podsumowuje wicemarszałek.

Wsparcie dla subregionu płockiego

Wśród 75 partnerów projektu jest 5 z subregionu płockiego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ARION Med. Sp. z o.o Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Do tej pory do placówek z subregionu płockiego trafiło już blisko 525 tys. środków ochrony osobistej, w tym: ponad 350 tys. rękawiczek, ponad 121 tys. maseczek (FFP2 I KN95, FFP3, chirurgicznych/medycznych), 15,7 tys. litrów płynów do dezynfekcji, ponad 11,9 tys. ochraniaczy na butyponad 13,6 tys. kombinezonów, ponad 7 tys. fartuchów, ponad 2,8tys. przyłbic i 2,2 tys. gogli.

Samorząd Mazowsza zakupił dla nich także ponad 250 sztuk sprzętu i wyposażenia w tym m.in. 28 kardiomonitorów4 defibrylatory, 3 respiratory2 komory laminarnetomograf komputerowyaparat EKGmobilny aparat RTGaparat USGbiometr optyczny, wideofiberoskop33 urządzenia do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania powietrza20 pulsoksymetrów, 12 ssaków medycznych5 aparatów do mierzenia ciśnienia, a także 85 termometrów 20 wózków transportowych. W szpitalu wojewódzkim w Płocku zamontowany został także system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

Ponadto, dla stacji pogotowia ratunkowego w Płocku, samorząd Mazowsza zakupił ambulans typu C oraz specjalny pojazd do przewozu osób zakażonych niewymagających pomocy ratowników medycznych.

Rusza nabór na dostawę środków ochrony

W związku z rosnącą liczba osób zarażonych koronawirusem, rośnie zapotrzebowanie szpitali na środki ochrony osobistej. Dlatego po raz kolejny samorząd województwa mazowieckiego zaprasza producentów do udziału w naborze. Poszukiwane są przede wszystkim firmy oferujące jednorazowe rękawiczki nitrylowe, kombinezony ochronne, a także fartuchy ochronne, barierowe i chirurgiczne. Oferty należy przesłać do 22 października na adres covid19_oferty@mazovia.pl. Więcej informacji na www.mazovia.pl.

Wkrótce planowany jest także zakup aparatów RTG i tomografów.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 255 mln zł, z tego 224,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *