ARTYKUŁYKULTURA

Zgłoś patrona i wydarzenie roku 2021 na Mazowszu

Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur patrona roku 2021 oraz propozycji upamiętnienia wydarzenia roku 2021 na Mazowszu. Nabór trwa do 30 września br.

Sejmik województwa mazowieckiego, począwszy od 2012 r. wybiera patrona na dany rok kalendarzowy, a od  2016 r. upamiętnienia także wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik to bardzo cenna inicjatywa, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej. – Co roku razem z mieszkańcami Mazowsza upamiętniamy wyjątkowe postacie i wydarzenia – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego działające na terenie Mazowsza. – Patrona oraz wydarzenie roku mogą zaproponować również muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury lub inne instytucje kultury, a także uczelnie wyższe z terenu Mazowsza – wskazuje przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jadwiga Zakrzewska.

Spośród zgłoszonych propozycji, sejmik województwa mazowieckiego wybierze jednego patrona lub jedno wydarzenie (albo obu łącznie), w celu ustanowienia roku 2021 na Mazowszu jego nazwą lub imieniem. Patron oraz wydarzenie roku są upamiętniane poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, podkreślając dorobek postaci lub szczególny charakter wydarzenia.

 

Wnioski należy składać do 30 września br. z odpowiednim dopiskiem: „Patron roku 2021 na Mazowszu” lub „Wydarzenie roku 2021 na Mazowszu”. Regulamin oraz formularze dostępne są na www.mazovia.pl.

Dokumenty można składać:

  • osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, (w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną funkcjonują punkty podawcze: w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4. Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. W przypadku wniosków przekazywanych drogą pocztową, za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *