ARTYKUŁYGORĄCY NEWSPOLECANE

Dyspozytornia karetek w Płocku do likwidacji? Marszałek przeciwny!

Od 1 stycznia 2021 r. Mazowsze ma zostać podzielone nie na 5 jak dotychczas, a tylko na 3 rejony operacyjne. Wojewoda mazowiecki planuje likwidację rejonów obsługiwanych obecnie m.in. przez płocką stację pogotowia. Dla mieszkańców subregionu płockiego i ciechanowskiego oznacza to jedno – o wysłaniu karetki decydować będzie dyspozytor z Radomia. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się radni województwa mazowieckiego.

Wprowadzenie takiego rozwiązania nie ma żadnego uzasadnienia w aktualnych potrzebach systemu. Marszałek Adam Struzik zauważa, że

– Zlikwidowanie dwóch z pięciu rejonów operacyjnych wywoła niepotrzebny w obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju chaos i jest zagrożeniem dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Mazowsza. Ponadto, scentralizowanie dużej liczby osób, w tym dyspozytorów i personelu medycznego, w czasie pandemii znacząco zwiększa zagrożenie epidemiczne. Wyłączenie dużej dyspozytorni np. z powodu kwarantanny personelu lub dekontaminacji dyspozytorni może zagrozić prawidłowemu działaniu systemu ratownictwa medycznego.

Obecnie na Mazowszu działa 5 rejonów operacyjnych obsługiwanych przez 5 dyspozytorni medycznych zlokalizowanych w: Warszawie, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Podział ten jest dostosowany do aktualnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu.

 

Zgodnie z przedstawionymi przez wojewodę mazowieckiego założeniami reorganizacji od 1 stycznia 2021 r. zlikwidowane mają być dwa rejony – rejon 14/02 obsługiwany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz 14/05 obsługiwany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

 

W rezultacie pogotowie w Płocku zostanie połączone z Rejonem Operacyjnym 14/03 dotychczas obsługiwanym przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Oznacza to, że o wysłaniu karetki na terenie 9 powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego żuromińskiego, nowodworskiego oraz miasta Płocka decydować będzie dyspozytor z Radomia.

 

Zdaniem Lucyny Kęsickiej dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku koncepcja tworzenia dyspozytorni na poziomie wojewódzkim niesie ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Mazowsza.

– Tworzenie dużych, scentralizowanych dyspozytorni medycznych pociąga za sobą tworzenie dużych rejonów operacyjnych. Nieznajomość nowo utworzonego rejonu operacyjnego przez dyspozytorów medycznych, z towarzyszącym dużym obciążeniem liczbą zgłoszeń, może skutkować błędnym zadysponowaniem zespołu ratownictwa medycznego do zdarzenia.

 

Radni województwa mazowieckiego w przyjętym podczas ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowisku apelują o pozostawienie dotychczasowych pięciu dyspozytorni medycznych i odłożenie wszelkich zmian w zakresie funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do czasu ustabilizowania sytuacji zdrowotnej związanej z COVID 19. Radny Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego zauważa też, że proponowana przez wojewodę reorganizacja systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego to już kolejna po pomyśle podziału województwa „antyreforma” wprowadzana przez partię rządzącą.

– To cios wymierzony w działania samorządu Mazowsza wspierające zrównoważony rozwoju regionu. Nie ma na to naszej zgody! 

 Rzecznik Prasowy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *