ARTYKUŁYGORĄCY NEWSUncategorized

ORLEN Projekt i ENERGA Invest wspólnie realizują zamówienia

ORLEN Projekt i ENERGA Invest, spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN, w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z zakresu energetyki. Jednym z nich jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych w terminalach paliwowych oraz Zakładach Produkcyjnych w Płocku i Trzebini. Współpraca spółek to przykład synergii i możliwości, jakie gwarantuje szeroki rynek połączonych branż rafineryjno–petrochemicznej oraz energetycznej.

Spółki przystąpiły do współpracy przy realizacji zamówienia, które obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW, w terminalach paliwowych w: Ostrowie Wielkopolskim, Żurawicy, Sokółce, a także w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini oraz we włocławskim ANWILu.

Kolejnym zamówieniem, które zrealizują ORLEN Projekt i ENERGA Invest, będzie m.in. sporządzenie kosztorysu dla budowy nowego zbiornika retencyjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla systemów zabezpieczeń technicznych na terenie zakładów PTA we Włocławku i Terminalu Paliwowego w Świnoujściu, z uwzględnieniem pełnienia nadzoru autorskiego.

– Działamy z ENERGĄ Invest w ramach jednej grupy kapitałowej. Współpraca, którą podjęliśmy, umożliwia wzajemne wykorzystanie potencjału oraz kompetencji obu firm, a co za tym idzie rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Doskonała znajomość branż, w których funkcjonujemy, a także ugruntowana pozycja na rynku, są gwarancją wykonywania zadań na najwyższym poziomie – mówi Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

– Działalność biznesowa obu spółek jest realizowana w podobnych zakresach kompetencyjnych – opiera się na zadaniach projektowych, miedzy innymi w szeroko rozumianym obszarze energetyki. Zainicjowana współpraca pozwoli nam szukać synergii, która przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju każdej ze spółek i przyniesie korzyści całej Grupie ORLEN – mówi Marek Konieczny, Prezes Zarządu ENERGA Invest.

 

ORLEN Projekt z Grupy ORLEN świadczy pełen zakres usług inżynierskich w przemyśle rafineryjnym

i petrochemicznym, w tym przygotowywanie dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach procesu inwestycyjnego, a także zakupy dóbr inwestycyjnych oraz budowanie i uruchamianie inwestycji.

Energa Invest, która od kwietnia tego roku jest częścią Grupy ORLEN, jest jedną z największych w Polsce firm projektowych w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej, źródeł kogeneracyjnych, budownictwa kubaturowego oraz konstrukcji. Płocki oddział spółki od 1 czerwca mieści się w budynku należącym do ORLEN Projekt, co korzystnie wpływa na rozwijanie współpracy i poprawę efektywności biznesowej Spółek.

 

Biuro Prasowe Grupy Energa, Grupa ENERGA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *