ARTYKUŁYPOLECANE

List otwarty członków Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych z dn. 23.06.2020

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy treść listu otwartego, którego treść została wczoraj zaaprobowana na Walnym Zgromadzeniu Związku.

Członkowie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, obecni na Walnym Zgromadzeniu PZPTS 23 czerwca br., zwracają się z poniższym apelem do wszystkich osób, które odpowiadają za odbudowę polskiej gospodarki w ramach walki ze skutkami  pandemii koronawirusa.

Branża przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce to ponad 7 tysięcy firm zatrudniających łącznie 60 tysięcy osób. Łącznie w krajach Unii Europejskiej jest ponad 50 tysięcy podmiotów, dających pracę ponad 1,6 mln osób. Podkreślamy, że współczesny świat praktycznie nie może istnieć bez tworzyw, które są lekkie, plastyczne i trwałe. Pandemia udowodniła przydatność tworzyw w tak newralgicznej dziedzinie, jak ochrona zdrowia i życia ludzkiego – tworzywa służą do produkcji przyłbic ochronnych, kurtyn foliowych, rękawic, strzykawek, worków na płyny fizjologiczne i kroplówki, a o czym mniej osób wie, do maseczek jednorazowych. Zastosowania w ochronę zdrowia można mnożyć. Żywność zapakowana w higienicznych warunkach u producentów jest bezpieczniejsza, niż ta przechowywana w ladach chłodniczych. Z powodów higienicznych wzrosła ilość używanych naczyń i sztućców jednorazowych. Tworzywa przyczyniają się do ochrony środowiska, między innymi poprzez zmniejszenie masy samochodów czy samolotów, przy produkcji odnawialnych źródeł energii. Opakowania z tworzyw sztucznych odgrywają istotną rolę w ograniczeniu marnotrawstwa żywności, dodatkowo wpływając na redukcję emisji CO2 w transporcie. W budownictwie natomiast poprawiają efektywność energetyczną budynków. Ich rola w medycynie jest nie do przecenienia – choćby jako materiał do wytwarzania jednorazowych strzykawek czy pojemników na krew i inne płyny ustrojowe, a także w protetyce.

Branża przetwórców tworzyw sztucznych niezwykle boleśnie odczuła skutki panującej pandemii. Szczególnie dotkliwie w obecnym czasie cierpią firmy zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych, gdzie dodatkowo, oprócz obniżki popytu na wyroby z tworzyw, gwałtownie spadły ceny ropy naftowej, jako głównego surowca do produkcji tworzyw pierwotnych. Tym samym popyt na recyklat został drastycznie zredukowany, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na proponowaną przez UE budowę Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Niniejszym listem chcemy zaapelować do decydentów, że potrzebujemy planu naprawczego, koordynowanego zarówno na poziomie Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Naszym celem jest uniknięcie upadłości, ochrona miejsc pracy, jak również zapewnienie ciągłości produkcji podstawowych towarów. Jako szczegółowe rozwiązania proponujemy:

  1. ułatwienie i wsparcie inwestycji w produkcję środków ochrony osobistej (ŚOI) w Europie w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zmniejszenia zależności od importu z Azji;
  2. inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na GOZ w sektorze budowlano-remontowym, co pomoże osiągnąć cele w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i łagodzenia zmian klimatu;
  3. przygotowanie zachęt inwestycyjnych, mających na celu przyspieszenie ożywienia w przemyśle motoryzacyjnym poprzez stworzenie zachęt do zakupu nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów;
  4. wsparcie branży recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, umożliwiającymi im zachowanie płynności finansowej w najtrudniejszym okresie oraz ochronę miejsc pracy. Docelowo rozważenie ulg finansowych dla tego sektora gospodarki tak, aby jego działalność była opłacalna biznesowo;
  5. weryfikacja obecnych i przyszłych inicjatyw legislacyjnych, dotyczących tworzyw sztucznych w celu uwzględnienia aspektów higieny i bezpieczeństwa wyrobów z tworzyw sztucznych w obliczu ewentualnych przyszłych pandemii;
  6. rozważenie zamrożenia wszystkich innych niż istotne inicjatyw regulacyjnych dotyczących tworzyw sztucznych w celu wsparcia ożywienia branż, które już teraz borykają się ze skutkami kryzysu COVID-19.

Jako branża dostrzegamy problem związany z odpadami tworzyw sztucznych i poziomem ich zagospodarowania, jednak stanowczo sprzeciwiamy się łączeniu plastiku wyłącznie z tym zagadnieniem. Branża, w porozumieniu z Komisją Europejską, samodzielnie wyznaczyła cel dojścia z obecnych 3,5 mln do 10 mln ton materiałów z recyklingu w gotowych wyrobach do roku 2025 w ramach tzw. Circular Plastics Alliance. Jest to cel ambitny, ale osiągalny. Jednak może być zrealizowany z uwzględnieniem postulatów, jakie zgłaszamy w tym liście. Jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozmów na temat szczegółowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących poruszonych przez nas w niniejszym liście zagadnień. Liczymy, że nastąpi to bezzwłocznie.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *