ARTYKUŁYGORĄCY NEWS

Zamknięcie przedszkoli i żłobków oraz szkół i uczelni przedłużony do 24.04.2020

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużamy jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie rząd może przedstawić decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. „Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin” – zaznaczył szef resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

Egzamin maturalny

·         Termin: 8-29 czerwca br.

·         W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.

·         Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.

·         Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.

·         Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty

·         Termin: 16-18 czerwca br.

·         Planujemy, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

·         Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca – 9 lipca br.

·         Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół,  przedszkoli i żłobków

·         Termin: 24 maja br.

·         Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

·         W niedługim terminie podamy informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia” – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

 

Ograniczenie działalności na uczelniach

·         Termin: 24 maja br.

·         Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.

·         Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.

·         Zachęcamy uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

 

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

 

***

 

Zdalna edukacja

Rząd prowadzi wiele działań, aby umożliwić uczniom oraz nauczycielom jak najlepszy dostęp do zdalnej edukacji w czasie, gdy działanie placówek oświatowych jest ograniczone. Są to m.in.:

·         dodatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego.

·         zmniejszenie opłat za usługi internetowe przez operatorów sieci komórkowych.

·         darmowa e-platforma do zdalnej nauki.

·         szkolenia on-line dla nauczycieli

 

Dużym zainteresowaniem cieszy się bezpłatna platforma edukacyjna – epodreczniki.pl, oferująca nauczycielom i uczniom materiały, z których mogą korzystać w pracy i zdalnej nauce. Platforma zawiera ponad 6 tys. materiałów edukacyjnych m.in. programy nauczania i scenariusze zajęć. Codziennie korzysta z niej ponad 460 tys. użytkowników, generujących ponad 2 mln odsłon w ciągu dnia.

Dodatkowo na specjalnie przygotowanej do tego stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.pl można znaleźć propozycje tematów lekcji na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których nauczyciele mogą zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Do rozdysponowania na zakup m.in. komputerów, laptopów czy tabletów jest kwota 186 mln zł. To efekt współpracy oraz starań ministrów edukacji i cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup niezbędnego sprzętu dla szkół.

Od 2017 r. wdrażany jest projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którego głównym celem jest umożliwienie wszystkim szkołom korzystanie z szerokopasmowego, bezpiecznego internetu. Do końca marca br. 19,6 tys. szkół zgłosiło chęć przystąpienia do OSE.

Resorty edukacji i cyfryzacji prowadzą rozmowy z operatorami sieci komórkowych, dotyczące udostępnienia nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego internetu. Już dziś operatorzy, w ramach własnych działań, za darmo lub za symboliczną złotówkę oferują dodatkowe pakiety internetu dla uczniów.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *