ARTYKUŁYPOLECANESPOŁECZEŃSTWOTechnologieZdrowie

Różnice pomiędzy programem Czyste powietrze a ulgą termomodernizacyjną

Różnice pomiędzy programem Czyste powietrze a ulgą termomodernizacyjnąW trakcie rozliczeń podatkowych warto zwrócić uwagę na fakt, że program Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W dodatku wartością dodaną jest fakt, że uzyskane w ten sposób wartości się uzupełniają.

Dotacja w programie Czyste Powietrze, którą można łączyć z ulgą termomodernizacyjną jest zupełnie inną metodą finansowania. Dlatego należy pamiętać, że listy przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla każdego z tych środków są osobno sformułowane. Jest oczywistym, że na obu listach są przedsięwzięcia, które się pokrywają, jednakże rozliczanie ich następuje przez różne jednostki.

Za GLOBEnergia:

Przedsięwzięcia w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz TUTAJ
Przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze znajdziesz TUTAJ

Kto skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej?

Wszyscy podatnicy, których dochody są opodatkowane na podstawie uchwały o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Co można odliczyć?

Należy pamiętać, że o ile w ramach jednej inwestycji można skorzystać z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze, a także z ulgi termomodernizacyjnej, to poniesione wydatki, te które zostały pokryte z dotacji, nie są wliczane do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W tym przypadku istotną informacją jest to, że jakakolwiek forma dotacji pochodząca ze środków publicznych nie podlega odliczeniu. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można rozliczyć jedynie tę część wydatków, która nie została dofinansowana.

Dlatego, jeżeli dokonano odliczenia i później otrzymano zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, musimy doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymaliśmy ten zwrot.

Różnice pomiędzy programem Czyste powietrze a ulgą termomodernizacyjną

Budynki i właściciele

Ulga termomodernizacyjna dotyczy konkretnego podatnika. Program Czyste Powietrze dotyczy tych osób, które są właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Może zaistnieć sytuacja, gdzie ta sama osoba jest właścicielem kilku lokali mieszkalnych. W tym przypadku z programu Czyste Powietrze może skorzystać dla każdego z tych budynków osobno, ale w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługuje mu już tylko jedno odliczenie niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.
Jeśli chodzi o liczbę właścicieli to w programie Czyste Powietrze limit dotacji dotyczy wyłącznie konkretnego budynku. W tym wypadku, jedne współwłaściciel może skorzystać z dotacji. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej, każdemu współwłaścicielowi przysługuje odliczenie odrębne.

Czas ponoszenia wydatków

W przypadku programu Czyste Powietrze czas ponoszenia wydatków wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Czyli jest to 2,5 roku. Natomiast korzystając z ulgi termomodernizacyjnej na rozliczenia mamy okres 36 miesięcy, czyli 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Faktury i rozliczenia

W ramach rozliczenia w programie Czyste Powietrze dopuszczalne są faktury VAT oraz rachunki imienne wystawione na Beneficjenta. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej akceptowane są wyłącznie faktury VAT wystawione przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT.
Źródło: NFOŚiGW

GlobEnergia. Ulga termomodernizacyjna. Czyste powietrze

Po szczegółowe informacje prosimy kierować się do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opracował: Marek Bachorski- Rudnicki na podstawie NFOŚiGW oraz GLOBEnergia

www.kulczyccygropu.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *